Khái niệm và cách sử dụng động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

0
3544
Động từ khuyết thiếu

Khái niệm và cách sử dụng động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Động từ khuyết thiếu (model verbs) trong ngữ pháp tiếng anh được sử dụng nhiều trong các cuộc thi như B1, Ielts, Toefl… Bạn có thể tham khảo bài viết này để hiểu rõ cách dùng, tránh mất điểm trong các cuộc thi.

Khái niệm và nguyên tắc sử dụng

Động từ khuyết thiếu là một dạng động từ thể hiện khả năng, sự cần thiết và sự ràng buộc.

– Động từ không cần chia ở ngôi thứ 3 số ít: I can, She can, He can

– Không có hình thức nguyên thể hay phân từ hai giống như các động từ thường khác

– Động từ chính đứng đằng sau không chia, ở dạng nguyên thể (có hoặc không có “to” )

– Không cần trợ động từ trong câu hỏi, câu phủ định, câu hỏi đuôi

Các cặp động từ khuyết thiếu

Can và could

– “Can” dùng để diễn tả khả năng hiện tại hoặc tương lai có thể làm được gì, sự việc nào có thể xảy ra.

– Đây là quá khứ của “can” dùng để diễn tả khả năng xảy ra trong quá khứ.

– Can và Could còn được dùng trong câu hỏi đề nghị, xin phép, yêu cầu.

– Ví dụ:

+ I can speak English.

+ You can cook.

+ She could speak Spainish when he was eight.

Must và have to

– “Must” được dùng để diễn đạt sự cần thiết, bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai nhưng mang tính chắc chắn, nhấn mạnh yêu cầu.

– Dùng để diễn tả sự cần thiết phải làm gì nhưng là do khách quan (nội quy, quy định…)

– “Mustn’t” dùng để diễn tả sự cấm đoán

– Don’t have to= Don’t need to (chỉ sự không cần thiết)

– Ví dụ

+ You must work hard.

+ The doctor says that: He have to stop smoking.

May và might

– “May” dùng để diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại

– “Might” quá khứ của “may” dùng để diễn tả sự việc xảy ra trong quá khứ.

– Ví dụ:

+ May I call him?

+ I might not be in my house.

Will và would

– “Will” dùng để diễn tả và dự đoán sự việc trong tương lai. Hoặc đưa ra quyết định ở thời điểm nói.

– Diễn tả một giả định xảy ra hoặc dự đoán có thể xảy ra trong quá khứ.

– Ví dụ:

+ Did you buy sugar? Oh, sorry. I’ll go now.

+ She would be upset when hear this bad news.

– Cả hai có thể dùng trong câu đề nghị, yêu cầu, lời mời

– Ví dụ:

+ Will you have a cup of coffee?

+ Would you like a cake?

Shall và should

– “Shall” dùng để đưa ra ý kiến, lời khuyên

– “Should” dùng để chỉ sự bắt buộc nhưng nhẹ hơn “must”. Đồng thời đưa ra lời khuyên, ý kiến hoặc dùng để suy đoán.

– Ví dụ

+ Where shall we eat tonight?

+ She worked hard, she should get the best result.

Nhằm giúp các bạn học động từ khuyết thiếu trong ngữ pháp tiếng anh được hiệu quả, vững kiến thức. English4u kết hợp đưa ra những phương pháp học dễ nhớ, dễ hiểu nhất.

dong-tu-khuyet-thieu

>> Bí quyết giúp bạn nắm vững trạng từ chỉ tần suất trong tiếng anh

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh ở Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: