Articles Posted in the " Ngữ Pháp Tiếng Anh " Category


 • Ngữ pháp tiếng Anh về đại từ quan hệ

  Đại từ quan hệ sử dụng như thế nào trong ngữ pháp tiếng Anh. Các từ nào được xem là đại từ quan hệ. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về đại từ quan hệ cũng như cách sử dụng của từng từ trong mỗi tình huống cụ […] • Ngữ pháp tiếng Anh Must lớp 6 unit 5

  Nội dung học ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 5 với động từ khuyết thiếu Must sau đây sẽ giúp các em học sinh nắm được những nội dung ngữ pháp giúp học tiếng Anh hiệu quả hơn. Ngữ pháp tiếng Anh Comparative Adjectives lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood Ngữ pháp tiếng Anh […] • Ngữ pháp tiếng Anh have for lớp 6 Unit 3 My Friends

  Nội dung bài tập tiếng Anh have for lớp 6 Unit 3 My Friends giúp các em nắm được cách sử dụng have for đúng nhất, học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả hơn! Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 unit 1 My New School Phân […]


 • Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

  Nội dung học về tính từ tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends sau đây sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức tiếng Anh mới giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 […]


 • Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home

  Nội dung học ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home khá đơn giản giúp các em học sinh học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 unit 1 My New School Phân biệt cancel, postpone, delay và defer Những lỗi sai phổ biến cần tránh khi […]


 • Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 unit 1 My New School

  Cùng tìm hiểu bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 unit 1 My New School với những nội dung bài tập ngữ pháp tiếng Anh thú vị nhất dành cho bé nhé! Những lỗi sai phổ biến cần tránh khi học tiếng Anh Phân biệt effect và affect trong tiếng Anh Phân biệt cancel, postpone, […]


 • Phân biệt cancel, postpone, delay và defer

  Trong tiếng Anh có rất nhiều từ đồng nghĩa nhưng cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau. Các từ như cancel, postpone, defer và delay đều có nghĩa là trì hoãn nhưng mỗi từ lại có cách sử dụng khác nhau. Dưới đây là cách phân biệt cancel, postpone, delay và defer trong ngữ […]