Từ vựng tiếng Anh về các thành phố ở Anh và Mỹ

Việc gọi tên chính xác những thành phố, tỉnh lị của Anh và Mỹ có lẽ là một trong những việc khó khăn với nhiều người học tiếng Anh. Từ vựng tiếng Anh về các thành phố ở Anh và Mỹ sau đây sẽ giúp các bạn có được những thông tin thú vị về hai quốc gia là nguôn cội của học tiếng Anh này. Đây cũng là những từ vựng tiếng Anh thông dụng sử dụng nhiều trong giao tiếp hàng ngày.

Từ vựng tiếng Anh về thành phố ở Mỹ

Từ vựng tiếng Anh về các thành phố ở Anh và Mỹ 1

– Atlanta: Atlanta

– Boston: Boston

– Chicago: Chicago

– Dallas: Dallas

– Detroit: Detroit

– Honolulu: Honolulu

– Houston: Houston

– Las Vegas: Las Vegas

– Los Angeles: Los Angeles

– Memphis: Memphis

– Miami: Miami

– Nashville: Nashville

– New Orleans: New Orleans

– New York (còn được biết đến là New York City): New York

– Philadelphia: Philadelphia

– Phoenix: Phoenix

– San Antonio: San Antonio

– San Diego: San Diego

– San Francisco: San Francisco

– Seattle: Seattle

– Washington, DC: Washington, DC

Từ vựng tiếng Anh về các thành phố ở Anh

Từ vựng tiếng Anh về các thành phố ở Anh và Mỹ 2

– Aberdeen: Aberdeen

– Belfast: Belfast

– Birmingham: Birmingham

– Brighton: Brighton

– Bristol: Bristol

– Cambridge: Cambridge

– Cardiff: Cardiff

– Coventry: Coventry

– Edinburgh: Edinburgh

– Glasgow: Glasgow

– Leeds: Leeds

– Leicester: Leicester

– Liverpool: Liverpool

– London: Luân Đôn

– Manchester: Manchester

– Newcastle: Newcastle

– Norwich: Norwich

– Nottingham: Nottingham

– Oxford: Oxford

– Sheffield: Sheffield

– Southampton: Southampton

– York: York

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề là cách tốt nhất giúp người học tiếng Anh học hiệu quả hơn. Những từ vựng tiếng Anh về tên các thành phố này hi vọng có thể giúp các bạn có được những từ mới tiếng Anh quan trọng cho quá trình học tiếng Anh của mình.

Từ vựng tiếng Anh về các thành phố ở Anh và Mỹ
1 (20%) 1 vote