Từ vựng tiếng Anh về các giai đoạn trong cuộc đời

Mỗi chúng ta đều phải trải qua các giai đoạn từ khi sơ sinh, trưởng thành rồi cho đến khi già đi. Vậy trẻ sơ sinh và trẻ bắt đầu tập đi có được gọi là baby hay không hay sử dụng từ vựng khác nhau. Trong tiếng Anh, mỗi giai đoạn gắn liền với độ tuổi khác nhau sẽ có tên gọi khác nhau. Dưới đây là những từ vựng tiếng Anh về các giai đoạn trong cuộc đời mà bạn có thể tham khảo nhé.

Từ vựng tiếng Anh về các giai đoạn trong cuộc đời

Từ vựng tiếng Anh về các giai đoạn trong cuộc đời

Tổng hợp những từ vựng tiếng Anh về các giai đoạn trong cuộc đời

– Birth– /ˈbɝːθ/: ngày chào đời

– Newborn – /ˈnuː.bɔːrn/: sơ sinh

– Toddler – /ˈtɑːd.lɚ/: em bé giai đoạn chập chững bò, đi

– Childhood – /ˈtʃaɪld.hʊd/: thời thơ ấu

– Innocent – /ˈɪn.ə.sənt/: ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên

– Teenage – /ˈtiːnˌeɪ.dʒɚ/: tuổi ô mai

– Puberty – /ˈpjuː.bɚ.t̬i/: dậy thì

– Rebellious– /rɪˈbel.i.əs/: nổi loạn

– Adolescence – /ˌæd.əˈles.ənt/: thời thanh niên

– Enthusiasm – /ɪnˈθuː.zi.æz.əm/: hăng hái, nhiệt huyết

– Marriage – /ˈmer.ɪdʒ/: hôn nhân

– Middle age – /ˌmɪd.əl ˈeɪdʒ/ : tuổi trung niên

Từ vựng tiếng Anh về các giai đoạn trong cuộc đời

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

– Mature – /məˈtʊr/: chin chắn, trưởng thành

– Retirement – /rɪˈtaɪr.mənt/: tuổi về hưu

– Old age – /ˌeɪdʒˈoʊld/: tuổi già

– Serene – /səˈriːn/: thanh thản, bình an

– When I was a: kid, child, teenager: Khi tôi còn: bé, trẻ con,  tuổi ô mai

– In my teens, twenties, childhood: thời tuổi ô mai, thời hai mươi, thời thơ ấu

– When I was:  student/growing up/ at school/ at university/young / single. – Khi tôi còn (đã) là: học sinh, trưởng thành/ ở đại học/ trẻ/ độc thân

– Leave school/ home: ra trường/ sống tự lập

– Get engaged/ married/ divorced: đính hôn/ kết hôn/ li dị

– Change schools/ jobs/ your career: chuyển trường/ thay đổi nghề/ thay đổi công việc

– Have baby/ children: có con

– Move house: đổi nhà

– My lucky break: dịp may hiếm có

– The best day of my life: ngày hạnh phúc nhất đời

– Turning-point: bước ngoặc

– The lowest point: thời điểm tồi tệ nhất

Việc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề rất khoa học và hiệu quả, giúp các bạn ghi nhớ từ vựng theo hệ thống hơn. Vì thế bạn có thể áp dụng với các chủ đề khác để nâng cao vốn từ cho mình nhé.

Những từ vựng tiếng Anh về các giai đoạn trong cuộc đời mà chúng tôi giới thiệu ở trên, các bạn nên lưu lại để ghi nhớ và luyện tập, học tiếng Anh mỗi ngày nhé.

Từ vựng tiếng Anh về các giai đoạn trong cuộc đời
5 (100%) 1 vote