Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 5

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 5 sau đây sẽ là những nội dung mới giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được những kiến thức từ mới tiếng Anh giúp các em học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 5

Plaster: trát vữa

walking : sự đi, sự đi bộ

boots: người đánh giày

painkillers: thuốc giảm đau

sun cream: Kem chống nắng

scissors: cái kéo

sleeping bag: Túi ngủ

backpack: cái ba lô đeo trên vai

compass: Compa

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 5
Rate this post