Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home

Hãy cùng trẻ lớp 6 học từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 3 My Home với những từ vựng tiếng Anh dễ học nhất ngay sau đây nhé!

kitchen [‘kit∫in]: phòng bếp, nhà bếp

hall [hɔ:l] : phòng lớn, đại sảnh

bedroom  [‘bedrum]: buồng ngủ

bathroom /’bɑ:θrum/: buồng tắm, nhà vệ sinh

living /’liviɳ/: cuộc sống; sinh hoạt

room [ru:m]: buồng, phòng

attic [‘ætik]: sắc sảo, ý nhị

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home
3 (60%) 2 votes