Từ vựng cần thiết khi viết đơn xin việc, CV bằng tiếng Anh (phần 1)

Hiện nay hầu hết các công ty đều yêu cầu viết đơn xin việc hay CV bằng tiếng Anh. Tuy nhiên nhiều bạn chưa biết cách viết như thế nào cho chuẩn nhất cũng như nên sử dụng từ vựng tiếng Anh nào thể hiện sự trang trọng. Sau đây là một số từ vựng cần thiết khi viết đơn xin việc, CV bằng tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo.

Từ vựng cần thiết khi viết đơn xin việc, CV bằng tiếng Anh (phần 1)

Viết CV bằng tiếng Anh nên dùng những từ nào?

  1. Từ vựng tiếng Anh khi viết tiêu đề của đơn xin việc, CV bằng tiếng Anh

– Cover letter: Đơn xin việc/ thư ứng tuyển

– Application letter: Đơn xin việc/ thư ứng tuyển

– CV (curriculumn vitae): Sơ yếu lý lịch

  1. Từ vựng tiếng Anh liên quan đến các kỹ năng làm việc, học vấn khi viết đơn xin việc, CV bằng tiếng Anh

– Detail oriented: Chi tiết

– Hard working: Chăm chỉ

– Under pressure: Dưới áp lực

– Independent: Độc lập

– Teamwork: Làm việc nhóm

– Job description: Mô tả công việc

– Career objective: Mục tiêu nghề nghiệp

– Interview: Cuộc phỏng vấn, buổi phỏng vấn

Từ vựng cần thiết khi viết đơn xin việc, CV bằng tiếng Anh (phần 1)

Viết CV ấn tượng với nhà tuyển dụng

– Appointment: Cuộc hẹn, cuộc gặp mặt

– Writing in response to: Đang trả lời cho

– Experiences: Kinh nghiệm

– Developed: Đã đạt được, phát triển được, tích lũy được

– Undertake: Tiếp nhận, đảm nhiệm

– Position: Vị trí

– Performance: Kết quả

– Skills: Kỹ năng

– Level: Cấp bậc

– Work for: Làm việc cho ai, công ty nào

– Proffessional: Chuyên nghiệp

– Believed in: Tin vào, tự tin vào

– Confident: Tự tin

– Human Resources Department: Phòng nhân sự

– Apply for: Ứng tuyển vào vị trí…

– GPA: Grade Point Average – điểm trung bình

– Graduate: Tốt nghiệp

– Internship: Thực tập sinh

  1. Từ vựng tiếng Anh liên quan đến kết thúc đơn xin việc, CV bằng tiếng Anh

– Sincerely: Trân trọng

– Faithfully: Trân trọng (dùng trong văn cảnh ít trang trọng hơn sincerely J)

– Best regards: Trân trọng – cái này hay dùng nè đặc biệt là viết email

Nếu bạn đang có ý định viết đơn xin việc hay CV bằng tiếng Anh thì nên sử dụng những từ trên để tạo văn phong trang trọng cho văn bản nhé. Luyện tập viết CV cũng là cách giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả đó.

Từ vựng cần thiết khi viết đơn xin việc, CV bằng tiếng Anh (phần 1)
Rate this post