Tổng hợp về liên từ và cách sử dụng liên từ trong tiếng Anh

0
6190

Liên từ là gì? Các liên từ thường dùng trong tiếng Anh? Cách dùng liên từ trong tiếng Anh? Cách sử dụng các liên từ nối trong tiếng Anh? Chắc chắn đó là kiến thức bạn phải gặp thường xuyên khi học tiếng Anh đúng không? Lý thuyết về Liên từ trong tiếng Anh luôn được đánh giá là quan trọng và không thể bỏ qua dù mục đích học của bạn là gì.

lien-tu-trong-tieng-anh

Khái niệm của Liên từ

Đúng như tên gọi, Liên từ hay được sử dụng để liên kết các cụm từ, các đoạn văn hoặc câu văn lại với nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức về liên từ, cách dùng liên từ trong tiếng Anh. Các liên từ thường được sử dụng trong tiếng Anh đồng thời có một số ví dụ bài tập về liên từ trong tiếng Anh để bạn đọc có thể nắm vững hợp chủ điểm ngữ pháp này.

Liên từ là gì?

Liên từ chính là các loại từ ngữ để liên kết hai câu đơn tạo nên một câu ghép hoàn chỉnh. Khi đó, mỗi câu đơn sẽ trở thành một mệnh để trong câu ghép. Liên từ sẽ giúp diễn đạt những ý phức tạp bằng cách ghép các câu đơn lại với nhau. Ngoài ra, liên từ cũng dùng để nối các nhóm từ, cụm từ hay các từ lại với nhau. Các liên từ thường dùng trong Tiếng Anh cũng mang ý nghĩa khác nhau; chúng góp phần thể hiện mối quan hệ trong ý nghĩa của các câu đơn mà nó nối lại.

VD:

I like drinking coffee, so I put a lot of coffee in my house

(Tôi thích uống cà phê nên để rất nhiều cà phê trong nhà)

I like playing with cat, but I don’t like raising cat

(Tôi thích chơi cùng mèo nhưng không thích nuôi mèo)

Liên từ cũng được phân làm nhiều loại với nhiều các liên từ thường dùng trong tiếng Anh. Ngoài việc nắm được liên từ là gì thì người học cũng cần nhớ hết những từ này để có thể áp dụng tốt cho các bài thi của mình.

Cách dùng liên từ trong tiếng Anh

cach-dung-lien-tu-trong-tieng-anh

Cách sử dụng liên từ một cách hiệu quả

Hiện nay, liên từ được chia làm 3 loại: Coordinating Conjunctions (Liên từ kết hợp), Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) và Subordinating Conjunctions (Liên từ phụ thuộc). Dưới đây là chi tiết về các liên từ thường dùng trong tiếng Anh ứng với từng loại và mẹo học sao cho dễ nhớ nhất.

1.Coordinating Conjunctions (Liên từ kết hợp)

Đây là loại liên từ đơn giản và hay gặp nhất khi tìm hiểu liên từ là gì?. Liên từ kết hợp sẽ được dùng để nối hai hay nhiều đơn vị từ có ý nghĩa tương đương nhau. Đó có thể là hai từ vựng, hai mệnh đề hoặc hai cụm từ trong câu.

VD:

I like playing with dog and listening to music

(Tôi thích nuôi chó và nghe nhạc)

I don’t have enough money, so I can’t buy tickets for Iron man movies

(Tôi không có đủ tiền nên không thể mua vé xem phim iron man)

Đây cũng là các liên từ thường dùng trong tiếng Anh nhất, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Các liên từ thuộc loại này:

For

Dùng để giải thích cho mục đích hoặc lý do, sử dụng tương tự như because. Trong trường hợp dùng For như một liên từ, nó chỉ đứng giữa câu. Sau for sẽ là một mệnh đề và trước nó nhất định phải có dấu phẩy

VD:

I do homework everyday, for I want to become a good student

(Tôi làm bài tập mỗi ngày vì tôi muốn trở thành học sinh giỏi)

And

And được dùng để thêm/ bổ sung một thứ gì đó vào một thứ khác

VD:

I eat vegetables everyday to keep fit and healthy

(Tôi ăn rau quả mỗi ngày để giữ dáng và sức khỏe)

Nor

*Cần chú ý:

Khi học liên từ là gì, người học cũng thường nhầm lẫn giữa nor và and. Nor sử dụng trong trường hợp muốn bổ sung một ý phủ định vào một ý phủ định đã có trước.

VD:

I don’t like dog nor Cat, I am just like bird

(Tôi không thích cả chó lẫn mèo)

But

Cách sử dụng các liên từ nối trong tiếng Anh này chủ yếu là dùng để thể hiện sự ngược nghĩa, đối lập

VD:

I can run long but slowly

(Tôi có thể chạy lâu nhưng chậm)

Or

Cách dùng liên từ này là trong trường hợp thêm một lựa chọn khác

VD:

Do you want some coffee or water?

(Bạn muốn uống cà phê hay nước?)

Yet

Diễn tả một ý nghĩa ngược lại của ý nghĩa trước đó

VD:

Nam took many book with him on his holiday, yet He didn’t read even a book.

(Nam mang theo rất nhiều sách trong kỳ nghỉ, nhưng anh ta không đọc dù chỉ một quyển)

So

Từ này thường dùng để nói đến một kết quả hay một ảnh hưởng của sự việc, hành động đã được nhắc tới.

VD:

My mother is a singer, so I like listening to music

(mẹ tôi là một ca sĩ nên tôi thích nghe nhạc)

Mẹo để nhớ các liên từ này:

FANBOYS (F_for, A_and, N_nor, B_but, O_or, Y_yet, S_so)

cac-lien-tu-thuong-dung-trong-tieng-anh

Những liên từ phổ biến trong tiếng Anh

Nguyên tắc của dấu phẩy khi dùng liên từ kết hợp:

–          Nếu liên từ được sử dụng để liên kết hai mệnh đề độc lập nhau thì cần phải dùng dấu phẩy để liên kết chúng

VD: Nam took many book with him on his holiday, yet He didn’t read even a book (Nam took many book with him on his holiday và He didn’t read even a book độc lập nên có dấu phẩy ở giữa)

–          Khi liên từ dùng để nối hai từ hoặc cụm từ thì không cần sử dụng dấu phẩy

VD: Do you want some coffee or water? ( Coffee và water là hai từ nên không cần sử dụng dấu phẩy).

–          Trường hợp sử dụng từ 3 đơn vị liệt kể trở nên, sử dụng dấu phẩy ở giữa những đơn vị rước, ở đơn vị cuối có thể dùng dấu phẩy hoặc không.

VD: Many fruits are good for your skin, such as oranges, apples and cucumber.

2. Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) cach-su-dung-cac-lien-tu-noi-trong-tieng-anh

Cách sử dụng liên từ tương quan 

Liên từ tương quan cũng là các liên từ thường dùng trong tiếng Anh Khi tìm hiểu Liên từ là gì. Đây là những từ ngữ được dùng để nối hai đơn vị từ với nhau. Chúng luôn đi theo cặp và chỉ có ý nghĩa khi sử dụng cùng nhau, sẽ mất đi ý nghĩa nếu bị tách rời.

Cách sử dụng các liên từ nối trong tiếng Anh này như sau:

Either….or

Sử dụng khi muốn diễn tả sự lựa chọn, cái này hoặc là cái kia

VD: they will either go to school or stay at home

(Họ sẽ đến trường hoặc ở nhà)

Both…and

Xuất hiện nhiều trong bài tập về liên từ trong tiếng Anh, Both…and được dùng khi lựa chọn kép: cả cái này và cái kia

VD:

She like both me and my friend

(Cô ta thích cả tôi lẫn bạn của tôi)

Either…Nor

Sử dụng khi diễn tả câu phủ định kép: Cái này không và cái kia cũng không

VD:

I like neither oranges nor carrot. I just like apple

(Tôi không thích cả cam lẫn cà rốt, tôi chỉ thích táo)

Not only…but also

Cách dùng liên từ này để diễn tả lựa chọn kéo: không chỉ cái này mà cả cái kia nữa

VD:

I’ll see them both: not only Iron Man but also Captain America

(tôi sẽ xem cả hai: không chri Iron Man mà cả Captain America nữa)

As…as

Sử dụng trong trường hợp so sánh ngang bằng

Her cake as good as this store’s cake

(bánh của cô ấy ngon như bánh ngoài hàng)

Whether…or

Sử dụng khi muốn thể hiện sự nghi vấn giữa hai thứ: cái này hay là cái kia

She didn’t know whether she’d like apple or orange

(Cô ấy không biết mình thích táo hay cam)

So(Such)…that

Sử dụng loại liên từ này khi muốn thể hiện quan hệ nhân quả giữa hai vế: quá…đến nỗi….

VD:

Her voice is so good that She can make everyone fall in love

(Giọng cô ấy quá hay đến nỗi mọi người đều mê mệt cô ấy)

Rather…than

Sử dụng khi muốn diễn tả lựa chọn: thay vì, hơn là

VD:

He’d rather play piano thay swim.

(Cô ấy thích chơi piano hơn bơi)

Scarcely…when

Thể hiện quan hệ thời gian: ngay lúc

She had scarcely walked in the door when I went out

(Cô ấy vừa bước vào cửa ngay khi tôi ra ngoài)

Chú ý: Khi làm bài tập về liên từ trong tiếng Anh, gặp cấu trúc either…or hoặc neither….nor, động từ phải chia theo chủ ngữ gần nhất. Còn với cấu trúc not only …but also và both…and thì động từ sẽ chia theo cả  hai danh từ trước nó.

3. Subordinating Conjunctions (Liên từ phụ thuộc)lien-tu-phu-thuoc

Cách sử dụng liên từ phụ thuộc

Loại liên từ cuối cùng bạn gặp phải khi học Liên từ là gì chính là liên từ phụ thuộc. Loại từ này được dùng để bắt đầu một mệnh đề phụ thuộc. Cách sử dụng các liên từ nối trong tiếng Anh này là để gắn kết mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính trong câu. Trong câu, mệnh đề phụ thuộc có thể đứng sau hoặc trước mệnh đề chính nhưng nhất định phải có liên từ phụ thuộc.

VD

I passed this exam although I didn’t study hard

(Tôi vẫn vượt qua kỳ thi dù không học hành chăm chỉ)

Các liên từ thường dùng trong tiếng Anh thuộc loại liên từ phụ thuộc

Before/After: diễn tả một sự việc xảy ra trước hoặc sau một sự việc khác

VD: She finishes his homework before watches TV show

(Cô ấy hoàn thành bài tập trước khi xem chương trình truyền hình)

As: Sử dụng khi diễn tả hai hành động diễn ra cùng lúc hoặc diễn tả nguyên nhân

VD: As it is the only one in the world, it is very expensive

(Vì nó là cái duy nhất trên thế giới nên nó rất đắt)

THOUGH / EVEN THOUGH/ ALTHOUGH: sử dụng khi thể hiện hai hoạt động trái ngược nhau

VD: Although she is very busy, she goes to gym everyday

(Mặc dù rất bận rộn, cô ấy vẫn đến phòng tập mỗi ngày)

As long as: Miễn là

VD: She don’t care who you are as long as you love her

(Cô ta không quan tâm bạn là ai, miễn là bạn yêu cô ta là được)

Because/since: Xuất hiện rất nhiều trong các bài tập về liên từ trong tiếng Anh, mang ý nghĩa bởi vì

VD: I don’t like pizza because I just like our traditional food

(Tôi không thích pizza vì tôi chỉ thích món ăn truyền thống)

As soon as: ngay khi

VD: As soon as my mother leave, I will turn on TV

(Ngay khi mẹ ra ngoài tôi sẽ bật tivi)

If/ unless: nếu/nếu không

VD: You can’t pass the exam unless you study hard

(Bạn không thể thi qua nếu không học chăm chỉ)

Even if: kể cả khi

Even if I study hard, I can’t pass this exam

(Kể cả khi học hành chăm chỉ, tôi vẫn không vượt qua kỳ thi đó)

Once: một khi

VD: He can’t stop once He has tried it

(Anh ta không thể dừng lại một khi đã thử)

While: trong khi, thể hiện sự đối lập giữa hai mệnh đề

VD: I made a lot of money while she was poor

(tôi kiếm được nhiều tiền trong khi cô ta thì nghèo)

When: khi

VD: I can’t do anything when I’m bored

(Tôi không thể làm gì khi buồn chán)

Where: nơi mà

She will come back to Vietnam where he was born

(Cô ấy sẽ quay lại Việt Nam, nơi cô ấy được sinh ra)

Nguyên tắc khi dùng dấu phẩy trong câu có liên từ phụ thuộc: Nếu mệnh đề độc lập đứng sau mệnh đề phụ thuộc thì cần có dấu phẩy giữa hai mệnh đề. Nhưng khi mệnh đề phụ thuộc đứng sau thì không cần dấu phẩy.

Trên đây là những kiến thức về liên từ là gì? Cách dùng liên từ trong tiếng Anh, các liên từ thường dùng trong tiếng anh? Cách sử dụng các liên từ nối trong tiếng Anh? Nắm được những kiến thức trên, bạn đã có thể làm bài tập về liên từ trong tiếng Anh một cách tự tin rồi!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các quy tắc sử dụng trang từ để củng cố thêm kiến thức của mình nhé.

Học tiếng anh với giáo viên Philippines

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh với giáo viên Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: