Tổng hợp câu đảo ngữ, các dạng đảo ngữ từ phổ thông đến nâng cao

0
12500

Câu đảo ngữ – 11 cấu trúc đảo ngữ nhất định phải nhớ khi đi thi

Câu đảo ngữ thường khiến những người học tiếng Anh phải lúng túng vì có nhiều cấu trúc cần nhớ. Hôm nay chúng tôi sẽ hệ thống lại 11 cấu trúc đảo ngữ thường gặp một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Tìm hiểu về câu đảo ngữ

Câu đảo ngữ luôn là phần kiến thức xuất hiện thường xuyên tại những kỳ thi tiếng Anh như: TOEFL. TOEIC, IELTS,…và cả trong các tình huống giao tiếp thông thường. Tuy nhiên người học sẽ đau đẩu để nắm bắt được inversion là gì vì lượng kiến thức khá dài. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người mất điểm ở các kỳ thi quan trọng. Chính vì thế, hôm nay chúng mình sẽ hệ thống lại một cách đầy đủ các dạng đảo ngữ trong Tiếng Anh. Ngoài ra mỗi phần cũng sẽ có ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhất.

Câu đảo ngữ là gì? (Inversion là gì?)

Trước tiên bạn cần hiểu Inversion là gì? Cấu trúc đảo ngữ là dạng câu được dùng khi nhấn mạnh đặc tính nào đó của một sự kiện. Câu đảo ngữ thường được mở đầu bằng một trạng từ ( adv) nhất định. Trạng từ này sẽ không nằm ở vị trí thông thường mà được đảo lên nằm ở đầu câu để nhấn mạnh hành động của chủ ngữ.

cau-truc-dao-ngu

Cấu trúc của câu đảo ngữ

Trong mỗi câu đảo ngữ, cấu trúc ngữ pháp của câu cũng sẽ thay đổi

VD:

Câu thông thường: I will never forget you

Câu đảo ngữ: Never will I forget you

Các dạng câu đảo ngữ trong tiếng anh

Hiện nay có 11 cấu trúc đảo ngữ thường xuất hiện trong tiếng anh. Nắm được đủ 11 cấu trúc này, bạn đã có thể tự tin làm những bài thi khó khăn rồi:

Dạng 1: Câu đảo ngữ với trạng từ phủ định

Những trạng từ phủ định thường dùng trong câu đảo ngữ như: Never (không bao giờ), Little (Hiếm khi), Hardly (hầu như không), Seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), Scarcely (hiếm khi), hardly never ( hầu như không bao giờ)

Cấu trúc của dạng này: Trạng từ phủ định + Trợ động từ + S + V

Lưu ý: Khi câu đảo ngữ ở dạng hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn đã mượn trợ động từ thì động từ chính sẽ ở dạng nguyên thể

VD: Dan Scarcely works hard ( Dan hiếm khi làm việc chăm chỉ)

=> Scarcely does Dan work hard (Hiếm khi Dan làm việc chăm chỉ)

Dạng 2: Câu đảo ngữ với Such và So

Cấu trúc:

So:

–           So + Adj + Be + S + That + S + V + O

–           So + Adv + Trợ động từ + S + V + That + S + V + O

VD: My Sister worked so hard that she Forgot her lunch

=> So hard did My sister work that she forget her lunch

Such:

–           Such + Be + a/an + N + That + S + V + O

–           Such + a/an + N + be + S + That + S + V + O

VD: His anger was such that he broke the vase

=> Such was his anger that he broke the vase

Dạng 3: Câu đảo ngữ ở các cụm từ có No

Trong quá trình tìm hiểu đảo ngữ Inversion là gì, người học cũng thường gặp câu đảo ngữ với cụm từ có No. Những cụm từ thường gặp với dạng này như: on no condition (không đủ khả năng), under/ in no circumstances (không bao giờ), at no time (không bao giờ), for no season (không có lý do gì), on no account (không thể nào), in no way (không thể nào), nowhere (không ở nơi nào), no longer (không…nữa)

Cấu trúc:  Cụm từ chưa No + Trợ động từ + S + V (nguyên thể)

VD: No Longer Does she live next to me ( Cô ta không còn là hàng xóm của tôi nữa)

Dạng 4: Câu đảo ngữ với Not only… but… also (không những….mà còn)

not-only-but-also-dao-ngu

Cách sử dụng mẫu câu đảo ngữ Not only… but also…

Not only but also đảo ngữ cũng là dạng thường xuyên gặp trong các kỳ thì và cũng là một trong các dạng đảo ngữ trong tiếng anh được nhắc đến nhiều nhất.

Cấu trúc dạng này: Not Only + Trợ động từ + S + V1 + But + S + Also + V2

Chú ý: Với thì Hiện tại đơn hoặc Quá khứ đơn, V1 sẽ giữ nguyên thể còn V2 chia theo dạng của thì trong câu.

VD: He is not only rich but also handsome

=> Not only is he rich but also handsome

Dạng 5: Đảo ngữ với Not Until ( Chỉ khi …. Thì mới)

Tương tự như dạng not only but also đảo ngữ, câu đảo ngữ với Not until (till) cũng rất phổ biến và xuất hiện nhiều ở các đề thi.

Cấu trúc của dạng này có dạng:

Not until/till + Clause + Trợ động từ + S + V Then/later/ Trạng từ chỉ thời gian

VD:  It was not You became a mother that you knew how your mother loved you

=> Not until đi you become a mother that knew how your mother loved you

( Cho đến khi làm mẹ, bạn mới biết được mẹ bạn đã yêu bạn đến thế nào)

Dạng 6: Câu đảo ngữ với những cấu trúc có chứa Only

Trong chủ đề lý thuyết inversion là gì, cấu trúc đảo ngữ chứa Only cũng xuất hiện thường xuyên với hai loại:

Loại 1: Dùng cho các từ:

Only once ( chỉ 1 lần), Only later (Chỉ sau đó), Only After + Ving n ( Chỉ sau khi, Only in this/that way (chỉ bằng cách), Only by V-ing/N (chỉ bằng việc),Only then (chỉ sau đó), Only with + N (chỉ với), Only + Giới từ + time (chỉ vào lúc)

Cấu trúc: Những cụm trên + Trợ động từ + S + V

VD: Only with practising frequently can I Play volleyball very well

(chỉ với việc luyện tập thường xuyên tôi có thể chơi bóng chuyền rất tốt

Loại 2: Dùng cho các cụm từ: Only when (chỉ khi), Only if (chỉ nếu như), only After (chỉ sau khi)

Cấu trúc câu đảo ngữ: Những cụm trên + S1 + V1 + O1 + Trợ động từ + S2 + V2

Hay Các cụm trên + S1 + V1+ O1 + đảo ngữ

VD: Only when Man left did Anna understand her love for him

(chỉ khi Man ra đi, Anna mới hiểu tình yêu của cô dành cho anh)

Dạng 7: Câu đảo ngữ với các trạng từ chỉ chuyển động

inversion-la-gi

Một ví dụ của câu đảo ngữ với trạng từ chỉ chuyển động

Không giống như not only but also đảo ngữ và not until đảo ngữ, dạng này không thường xuyên được sử dụng. Những trạng từ thường được dùng như: Round and Round (Xung quanh), To and fro (đi đi đi lại), up and Down (lên xuống), off (rời xa), Away ( rời xa)….

Cấu trúc đảo ngữ: Những cụm trên + V + S

Lưu ý: Nếu S là một trong 7 đại từ nhân xưng thì cấu trúc sẽ có dạng: Trạng từ + S + V

VD:

–           Away ran the thief (kẻ trộm trốn mất)

–           Round and round flies the bird (Chú chim bay vòng vèo)

–           Away she run (cô ta trốn mất)

Dạng 8: Câu đảo ngữ với Hardly…When ( vừa mới…thì)

So với các cấu trúc khác trong chủ đề inversion là gì thì loại câu này không thường xuyên xuất hiện nhiều và khiến nhiều người thấy lạ lẫm. Tuy nhiên để phòng trường hợp bị mất điểm oan, hãy nhớ cấu trúc của nó nhé:

Cấu trúc câu đảo ngữ có dạng: HARDLY + HAD + S + P2 + WHEN + S + V(chia quá khứ đơn)

VD:

–           Hardly had I left home when it rained ( tôi vừa mới ra khỏi nhà thì trời đổ mưa)

–           Hardly had the plane taken off  when it exploded ( Máy bay vừa mới cất cánh thì nó liền bị nổ tung)

–           Hardly had I met my mother when my brother left home (Tôi vừa gặp mẹ thì em trai tôi đi ra khỏi nhà)

Dạng 9: Cấu trúc đảo ngữ sử dụng No Sooner….Than….(vừa mới…thì…)

Dạng câu đảo ngữ này cũng thường tự với dạng hardly….when…. bên trên với vế 1 là quá khứ hoàn thành, vế 2 sẽ là quá khứ đơn.

Cấu trúc có dạng: NO SOONER + HAD + S + P2 + THAN + S + V (chia quá khứ đơn)

VD:

–           No sooner had Anna’s grandmother died than her sons fought for her property ( Bà của Anna vừa mất thì con của bà ấy bắt đầu tranh giành gia sản với nhau)

–           No sooner had you arrived home than your cellphone rang ( bạn vừa rời khỏi nhà thì điện thoại kêu)

Dạng 10: Câu đảo ngữ trong giới từ chỉ địa điểm

Trong quá trình tìm hiểu về Inversion là gì người học cũng thường gặp dạng đảo ngữ đối với giới từ chỉ địa điểm. Những giới từ thường xuất hiện đảo ngữ như: here ( ở đây), there (ở đó, các giới từ in/on/at/to/from/under…+ địa điểm. Dạng này cũng thương đối phổ trong trường hợp văn mô tả nhưng không có chủ ngữ xác định nào cả.

Cấu trúc câu đảo ngữ sẽ như sau: Các cụm trên + V + S

VD:

  • We are here

=> Here we are (chúng tôi ở đây)

  • Hanna started to open the box. A watch was inside the first.

=> Hanna started to open the box. Inside the first was a watch (Hanna mở một cái hộp. Thứ đầu tiên ở bên trong là chiếc đồng hồ)

  • Your cat sat in an armchair

=> In an armchair sat her cat (Con mèo của bạn ngồi trên cái ghế)

Dạng 11: Cấu trúc đảo ngữ với câu điều kiện

cac-dang-dao-ngu-trong-tieng-anh

Cách sử dụng đảo ngữ trong câu điều kiện

Trong số các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh, dạng này khá phức tạp và cũng xuất hiện nhiều như dạng not only but also đảo ngữ. Tuy nhiên, khi đã nắm được cấu trúc của nó thì việc áp dụng không có gì là khó khăn cả. Đảo ngữ trong cầu điều kiện sẽ được áp dụng cho mệnh đề “if”. Các từ “should”,  “were”, “had” sẽ được đảo lên trước chủ ngữ và và từ “if” sẽ được bỏ đi. Trong các trường hợp thực tế, câu đảo ngữ được dùng nhiều ở câu điều kiện loại 2,3 hơn là ở câu điều kiện loại 1.

Cấu trúc câu đảo ngữ với các loại câu điều kiện như sau:

Loại 1:

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên thể)

=> Should + S + V(dạng nguyên thể), S + will + V(dạng nguyên thể)

Nếu phủ định Not sẽ đứng sau chủ ngữ

Vd:

  • If she has free time, she will play piano

=> Should she have free time, she will play piano (Nếu cô ấy có thời gian, cô ấy sẽ chơi piano)

–  If he comes late, she will beat him

=> Should he come late, she will beat him ( Nếu anh ta đến muộn, cô ấy sẽ đánh anh ta)

Loại 2:

If + S + V (thì quá khứ), S + would + V (dạng nguyên thể)

=> Were + S + to + V(nguyên thể), S + Would + V(nguyên thể)

VD:

  • If I learn English, I would read a English book

=> Were I to learn English, I would read a English book (Nếu tôi học tiếng Anh, Tôi sẽ đọc 1 quyển sách tiếng Anh).

  • If I quitted the job, I wouldn’t have money

=> Were I to quit the job, I wouldn’t have money ( Nếu như tôi bỏ việc thì tôi sẽ không có tiền)

Loại 3:

If + S + had + V(p2), S + would + have + V(p2)

=> Had + S + V(p2), S + would + have + V(p2)

VD:

  • If we knew his address, we would have visited him

=> Had we known his address, we would have visited him (Nếu chúng tôi biết địa chỉ của anh ta, chúng tôi sẽ tới thăm anh ta)

  • If Anna had trained hard, she would have won the History

=> Had Anna trained hard, she would have won the History ( Nếu Anna học tập chăm chỉ, cô ta đã thắng môn Lịch sử)

Trên đây là tổng hợp về những kiến thức của câu đảo ngữ. Hy vọng các bạn đã hiểu được câu đảo ngữ inversion là gì. Hãy ghi nhớ các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh kể trên, ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bí quyết luyện thi IELTS cấp tốc để tự tin đi thi và dành điểm cao nhé!

cau-dao-ngu

>>>Bạn đã biết counterfeit là gì hay chưa?

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu du học tiếng Anh tại Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: