Thì tương lai tiếp diễn – Future Continuous Tense

Nhiều học viên thường nhầm lẫn giữa cách sử dụng thì tương lại tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn cách sử dụng của thì tương lai tiếp diễn để các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Thì tương lai tiếp diễn - Future Continuous Tense

Khi nào nên dùng thì tương lai tiếp diễn

  1. Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

1.1. Câu khẳng định

S + will be + V-ing

Ex: I will be having dinner at 7 o’clock tonight. (Lúc 7 giờ tối nay tôi sẽ đang ăn tối.)

1.2. Câu phủ định

S + will not be + V-ing

Ex: I won’t be having dinner at 7 o’clock tonight. (Lúc 7 giờ tối nay tôi sẽ không đang ăn tối.)

1.3. Câu nghi vấn

Will + S + be + V-ing?

=> Yes, S + will.

=> No, S + won’t.

Ex: Will you be having dinner at 7 o’clock tonight?

– No, I won’t.

(Lúc 7 giờ tối nay cậu có đang ăn tối không? – Không.)

Thì tương lai tiếp diễn - Future Continuous Tense 1

Thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả hành động xảy ra trong tương lai

  1. Cách sử dụng của thì tương lai tiếp diễn

2.1. Thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang diễn ra ở một thời điểm cụ thể hay một khoảng thời gian trong tương lai

Ex:

– He’ll be watching the football match on TV at 8 o’clock tonigt. (Cậu ấy sẽ đang xem trận bóng đá trên tivi lúc 8 giờ tối nay.)

– We’ll be working hard all day tomorrow. (Ngày mai chúng ta sẽ phải làm việc chăm chỉ cả ngày.)

2.2. Diễn đạt hành động đang xảy ra trong tương lai thì có một hành động khác xen vào

Trường hợp có hành động khác xen vào thì hành động đó sẽ được chia ở thì hiện tại đơn.

Ex:

I’ll be waiting for you when your bus arrives. (Khi xe buýt của cậu đến thì mình sẽ đang đợi cậu.)

Có rất nhiều bài tập liên quan đến thì tương lai tiếp diễn, bạn có thể tìm hiểu các bài tập trên mạng hoặc tham khảo các bài tập trong sách ngữ pháp tiếng anh. Đó cũng là cách giúp bạn nắm vững kiến thức và cách sử dụng của thì tương lai tiếp diễn trong tiếng Anh.

Thì tương lai tiếp diễn – Future Continuous Tense
Rate this post