Thì tương lai hoàn thành – Future perfect tense

Thì tương lai hoàn thành sử dụng có giống thì tương lai đơn không. Cấu trúc như thế nào và dựa vào đâu để nhận biết. Cùng tìm hiểu cách sử dụng của thì này qua bài viết sau để học tiếng Anh nhé.

Thì tương lai hoàn thành - Future perfect tense

Thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh

  1. Cấu trúc của thì tương lai hoàn thành

1.1. Câu khẳng định

S + will + have + P2

Ex:

I will have completed my English course by the end of this month. (Cuối tháng này tôi sẽ hoàn thành khóa học tiếng Anh.)

1.2. Câu phủ định

S + will not/won’t + have + P2

Ex:

I won’t have completed my English course by the end of this month. (Đến cuối tháng này tôi vẫn chưa hoàn thành xong khóa học tiếng Anh.)

1.3. Câu nghi vấn

Will + S + have + P2?

=> Yes, S + will./ No, S + won’t.

Ex:

Will you have completed your English course by the end of this month? (Đến cuối tháng này cậu đã hoàn thành xong khóa học tiếng Anh chưa?)

Thì tương lai hoàn thành - Future perfect tense 1

Thì tương lai hoàn thành có những cách dùng nào?

  1. Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành

2.1. Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai

Ex:

– I will have finished my homework before 9 o’clock this evening. (Cho đến trước 9h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi.)

Ta thấy “9h tối nay” là một thời điểm trong tương lai và “việc bài tập về nhà” sẽ được hoàn thành trước thời điểm này nên ta sử dụng thì tương lai hoàn thành.

2.2. Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai

Hành động, sự việc hoàn thành trước sẽ chia thì tương lai hoàn thành. Hành động, sự việc xảy ra sau sẽ chia thì hiện tại đơn.

Ex:

– I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

Ta thấy có hai sự việc sẽ xảy ra trong tương lai: “chuẩn bị bữa ăn” và “bạn đến”. Việc “chuẩn bị bữa ăn” sẽ được hoàn thành trước việc “bạn đến” nên ta sử dụng thì tương lai hoàn thành. Việc xảy ra sau “bạn đến” sẽ chia thì hiện tại đơn.

  1. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành

– by then: tính đến lúc đó

– by this October, by tomorrow…: tính đến tháng 10 năm nay, tính đến mai

– by the end of this week/month/year: tính đến cuối tuần này/tháng này/năm nay

– by the time + 1 mệnh đề ở thì hiện tại đơn

Ngoài ra”‘before” và “when” cũng hay được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

Nắm chắc ngữ pháp tiếng Anh cũng như cách sử dụng của các thì trong tiếng Anh là điều cần thiết giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn đó.

Thì tương lai hoàn thành – Future perfect tense
5 (100%) 1 vote