Bài tập thì tương lai đơn cơ bản trong tiếng Anh cùng đáp án

0
8144
Thì tương lai đơn

Bài tập thì tương lai đơn cơ bản trong tiếng Anh cùng đáp án

Thì tương lai đơn trong ngữ pháp tiếng anh sử dụng như thế nào? Bao gồm những gì? Cách sử dụng ra sao? Sau đây là những ví dụ cụ thể nhất.

Cấu trúc

– Câu khẳng định: S + will + V + (O)

Ví dụ

+ The sun will rise over there tomorrow morning.

– Câu phủ định: S + will not/won’t + V + (O)

Ví dụ:

+ I won’t tell him. I promise.

+ There won’t be any snow. I’m certain. It’s too warm.

– Câu nghi vấn: (Từ để hỏi +) will/won’t + S + V + (O)?

Ví dụ:

+ How old will you be next year?

Cách sử dụng thì tương lai đơn

Diễn đạt một quyết định ngay tại thời điểm nói (On-the-spot decision)

Ví dụ

+ George phoned while you were out. OK. I’ll phone him back.

2.2. Diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ

Ví dụ:

+ Who do you think will get the job?

Dùng trong câu điều kiện loại 1

Ví dụ

+ If she comes back, I will go with her.

Diễn tả một gợi ý

Ví dụ

+ What will we do now?

Diễn tả một lời đề nghị

Ví dụ:

+ Will you pls give me a cup of coffee?

Dấu hiệu nhận biết

– I think

– I don’t think

– I am afraid

– I am sure that

– I fear that

– perhaps

– probably

Bài tập thì tương lai đơn

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

– They (do) it for you tomorrow.

– My father (call) you in 5 minutes.

– We believe that she (recover) from her illness soon.

–  I promise I (return) school on time.

– If it rains, he (stay) at home.

– You (take) me to the zoo this weekend?

– I think he (not come) back his hometown.

Đáp án

– will do (Họ sẽ làm việc đó cho bạn vào ngày mai.)

– will call (Bố tôi sẽ gọi cho bạn trong 5 phút nữa.)

– will recover (Chúng rồi tin rằng cô ấy sẽ sớm hồi phục khỏi bệnh tật.)

– will return (Tôi hứa sẽ trở về trường đúng giờ.)

– will stay (Nếu trời mưa, anh ấy sẽ ở nhà.)

– Will you take (Bạn sẽ đưa tớ đến sở thú cuối tuần này chứ?)

– won’t come (Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không quay trở lại quê của anh ta.)

Trải qua trình tự hướng dẫn về cách học thì tương lai đơn trong ngữ pháp tiếng anh, giúp các bạn dễ hiểu nhất. Chúc các bạn học tốt.

thi-tuong-lai-don

>> Những dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh ở Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: