Phát âm tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My New School

Cùng học phát âm tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My New School với âm tiếng Anh đơn giản, dễ học giúp các em học sinh học tiếng Anh hiệu quả nhé!

Pronunciation

/ə / and  /ʌ/

Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ə / and /ʌ/.

  1. /ə /: judo going         homework      open
  2. /ʌ/.: brother   Monday     mother             month
Phát âm tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My New School
2.5 (50%) 4 votes