Phân biệt Anh-Mỹ và Anh-Anh

Chúng ta đều biết Anh-Mỹ và Anh-Anh có rất nhiều điểm khác nhau kể từ: Cách đọc, cách viết, ngữ pháp và từ vựng. Vậy làm thế nào để phân biệt khi nào họ nói tiếng Anh-Anh và khi nào họ nói tiếng Anh-Mỹ.

  1. Cách đọc (pronunciation)

Dựa vào cách đọc chúng ta có thể phân biệt đâu là Anh-Anh và đâu là Anh-Mỹ. Bởi khi đọc sẽ có sự thay đổi trong trọng âm, đây là điểm giúp bạn dễ phân biệt nhất.

Phân biệt Anh-Mỹ và Anh-Anh

Sự khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ

Ví dụ:

+ Trong Anh-Mỹ, khi đọc adult thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 (aDULT).

Hay từ weekend thì trọng âm rơi vào âm tiết 1 (WEEKeend)

+ Cũng từ này trong Anh-Anh, người đọc sẽ đọc trọng âm rơi vào âm tiết đầu (Adult).

Với từ weekend thì cách đọc Anh-Anh, trọng âm rơi vào âm tiết 2 (weekEND).

– Lược bỏ âm “r” với người Anh. Nhưng người Mỹ thường có xu hướng phát âm hết những âm này.

Ví dụ

+ Trong Anh-Mỹ, “car” phát âm là /kɑːr/

+ Trong Anh-Anh, “car” phát âm là /kɑː/

– Nhiều từ khó, người Mỹ thường thay đổi phụ âm hoặc bỏ qua phụ âm đó để cách đọc dễ dàng hơn.

Ví dụ:

+ “water” được nói như “wa-der” – âm /t/ đổi thành /d/.

+ “mountain” được nói như “moun-nn” – “tai” bị bỏ qua.

  1. Ngữ pháp (grammar)

– Với ngữ pháp, người Anh và người Mỹ sử dụng tiếng Anh khác nhau qua cách dùng thì.

– Khi miêu tả một sự việc vừa xảy ra, người Anh thường dùng thì hiện tại hoàn thành

– Nhưng với người Mỹ có thể dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc họ sẽ đơn giản cách sử dụng bằng cách dùng thì quá khứ đơn.

Ví dụ

+ I’ve broken your vase. Will you forgive me? (Con vừa lỡ tay làm vỡ cái bình. Mẹ bỏ qua cho con chứ ạ?)

+ I broke your vase. Will you forgive me?

Phân biệt Anh-Mỹ và Anh-Anh 1

Phân biệt qua giọng đọc

  1. Từ vựng (vocabulary)

– Một số từ chúng ta thấy xuất hiện trong Anh-Mỹ nhưng Anh-Anh thì không và ngược lại.

Ví dụ

+ Trong Anh-Mỹ có: “lady bug” /ˈleɪ·diˌbʌɡ/ có nghĩa “con bọ rùa” nhưng Anh-Anh thì không.

+ Trong Anh-Anh có từ “Anorak” /ˈæn.ə.ræk/ chỉ loại áo khoác ngoài cản được gió, mưa và có mũ trùm đầu, nhưng trong Anh-Mỹ thì không.

– Về ý nghĩa cũng khác nhau

Ví dụ

+ Người Anh nói: Are you all right?” là một cách nói xin chào, hệt như câu “Hello” hay “How are you?”. Nhưng người Mỹ xem đây là câu hỏi thăm dành cho các trường hợp như hỏi thăm người đối diện bị ốm, hay hỏi thăm một ai đó vừa gặp tai nạn nhỏ.

+ Người Mỹ hiểu “pants” là quần dài, cùng nghĩa với từ “trousers” (“trousers” ít được dùng) thì người Anh lại hiểu đây là “underwear” – quần lót.

4. Cách viết (spelling)

– Động từ trong tiếng Anh-Anh có đuôi là “ise”, còn Anh-Mỹ là “ize”.

Ví dụ

+ Anh-Mỹ và Anh-Anh: realize – realise.

+ Anh-Mỹ và Anh-Anh: organize – organise.

– Người Mỹ có xu hướng bỏ chữ “u” trong nhiều từ. Nhưng người Anh thì không.

Ví dụ

+ Tiếng Anh-Anh: “colour”,  “armour”, “humour”

+ Tiếng Anh Mỹ: “color”, “armor”, “humor”

– Thứ tự chữ cái cũng thường bị đảo lộn trong Anh-Mỹ.

Ví dụ

+ Anh-Mỹ: theater, center

+ Anh-Anh: theatre, centre

Phân biệt Anh-Mỹ và Anh-Anh
Rate this post