Các từ nối trong tiếng anh giúp bạn nói và viết chuyên nghiệp hơn

0
5094
Nối câu trong tiếng Anh

Các từ nối trong tiếng anh giúp bạn nói và viết chuyên nghiệp hơn

Kỹ năng viết tiếng Anh đòi hỏi người viết phải tổng hợp nhiều kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh. Và để bài viết có sự logic thì phải có từ nối. Dưới đây là các từ nối trong tiếng anh thông dụng nhất.

Các từ nối trong tiếng anh thông dụng

Nhóm từ nối câu nguyên nhân – hệ quả

– Accordingly: Theo như

– And so: Và vì thế

– As a result: Kết quả là

– Consequently: Do đó

– For this reason: Vì lý do này nên

– Hence/so/therefore/thus: Vì vậy

– Then: Sau đó

Cụm từ chỉ sự đối lập trong câu

– But/yet: Nhưng

– Howerver/Nevertheless: Tuy nhiên

– In contrast/On the contrary: Đối lập với

– Instead: Thay vì

– On the other hand: Mặt khác

– Still: Vẫn

Cụm từ thêm thông tin trong câu

– And: Và

– Also: Cũng

– Besides: Ngoài ra

– First, second, third…: Thứ nhất, thứ hai, thứ ba…

– In addition: Thêm vào đó

– In the first/second place: Ở nơi thứ nhất, thứ hai…

– Furthermore: Hơn nữa

– Moreover: Thêm vào đó

– To begin with: Bắt đầu với

– Next: Tiếp theo là

Những cụm từ chỉ sự so sánh

– By the same token: Với những bằng chứng tương tự

– In like manner: Theo cách tương tự

– In the same way: Theo cách giống như thế

– In similar fashion: Theo kiểu tương tự

– Likewise/Similarly: Tương tự thế

Cụm từ tiếng Anh chỉ kết luận, tổng kết

– And so: Và vì thế

– After all: Sau tất cả

– At last/Finally: Cuối cùng

– In brief: Nói chung

– In closing: Tóm lại là

– In conclusion: Kết luận lại

– On the whole: Nói chung

– To conclude: Kết luận

– To summarize: Tóm lại

Khi viết đoạn hay essay trong tiếng Anh thì có thể dùng các cụm từ nối trên để ý diễn đạt logic hơn nhé các bạn.

cac-tu-noi-trong-tieng-anh

>> Những bài tập would rather căn bản cho người mới bắt đầu
========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh với giáo viên Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: