Những thuật ngữ tiếng Anh dùng trong du lịch

Từ vựng tiếng Anh du lịch có rất nhiều và trong ngành du lịch cũng sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành. Những thuật ngữ tiếng Anh dùng trong du lịch sau đây sẽ giúp các bạn học tiếng Anh có được những nội dung mới cần thiết nhất cho quá trình tự học tiếng Anh của mình.

Những thuật ngữ tiếng Anh dùng trong du lịch

– bucket shop       /ˈbʌkɪt ʃɔp/  cửa hàng bán vé máy bay giá rẻ

– budget      /ˈbʌdʒɪt/      (giá) rẻ

– tourist       /ˈtʊərɪst/      Du khách

– ecotourism         /ˈiːkəʊtʊərɪzəm/     Du lịch sinh thái

– guide         /gaid/ Hướng dẫn viên du lịch

– hot spot    /hɔt spɔt/     Nơi có nhiều hoạt động giải trí

– operator   /ˈɒpəreɪtər/  người vận hành, người điều hành

– package tour      /’pækiʤ tuə/         tour trọn gói

– high season        /hai si:zn/    mùa du lịch cao điểm

– low season         /lou si:zn/    Mùa du lịch thấp điểm

– travel agency      /’trævəl ‘eiʤənsi/ Đại lý du lịch

– LuggageBaggage /’lʌgiʤ//’bæʤiʤ/ Hành lý, túi xách

– Reservation        /rezə’veiʃn/  Sự đặt phòng

Một số câu nói cần biết khi đi du lịch nước ngoài

– Could you show me the way to the station, please? Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến nhà ga được không?

– Could you show me on a map how to get there? Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ, làm thế nào để đến đó được chứ?

– Could you please take me to…? Bạn có thể đưa tôi đến… được không?

– Where can I find a bus/ taxi/ train? Tôi có thể tìm thấy xe buýt/ taxi/ tàu hỏa ở đâu?

– Could you speak more slowly? Bạn có thể nói chậm một chút được không?

– How much does this cost? Cái này giá bao nhiêu?

– I’m lost. Tôi bị lạc.

– I need help. Tôi cần sự giúp đỡ.

– Please call the Vietnamese Embassy. Xin hãy gọi cho sứ quán Việt Nam.

Những nội dung từ vựng tiếng Anh du lịch sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục, các bạn hãy chú ý theo dõi để có được những kiến thức tiếng Anh cần thiết nhất cho mình nhé!

Những thuật ngữ tiếng Anh dùng trong du lịch
Rate this post