Những điều cần biết về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

0
2144
menh-de-quan-he-trong-tieng-anh

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh và cách dùng

Mệnh đề quan hệ là một trong những cấu trúc ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tiếng Anh. Chính vì vậy việc nắm vững những quy tắc, cách sử dụng MĐQH là rất cần thiết để có thể diễn đạt ý kiến, suy nghĩ của bản thân một cách chính xác nhất.

Mệnh đề quan hệ là gì?

Trước khi nắm vững những quy tắc và cách sử dụng mệnh đề quan hệ thì chúng ta tìm hiểu khái niệm của chúng là gì nhé.

Mệnh đề quan hệ (MĐQH) là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ và trạng từ quan hệ như Who, What, Which, That…

MDQH đứng sau danh từ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ đó, có chức năng bổ sung ý nghĩa như một tính từ nên còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.

Phân biệt các loại mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Có 2 loại mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh mà bạn cần phải phân biệt sự khác biệt bởi vì 2 loại mệnh đề này sẽ quyết định cách sử dụng một đại từ quan hệ nào đó dùng để mở đầu một mệnh đề. Đó là:

1. Mệnh đề quan hệ xác định

Mệnh đề quan hệ xác định là rất cần thiết cho câu. Mệnh đề này cho ta biết con người hay sự vật cụ thể đang được nói đến. Nếu lược bỏ mệnh đề quan hệ xác định đi, nghĩa của câu sẽ thay đổi đáng kể. Mệnh đề quan hệ xác định không thể nào tách rời khỏi phần còn lại của câu bởi dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.

2. Mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định cung cấp thêm thông tin về một người hay vật đang được nói đến trong câu. Khi lược bỏ mệnh đề quan hệ không xác định, ta chỉ mất đi một số thông tin, nhưng nghĩa tổng thể của câu vẫn không có thay đổi gì. Mệnh đề quan hệ không xác định luôn được phân ra với phần còn lại của câu bởi dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.

Những đại từ quan hệ trong tiếng Anh

Cấu trúc mệnh đề quan hệ: … Noun + Đại từ quan hệ + Verb + Object

Trong tiếng Anh, có 8 đại từ quan hệ, gồm who, whom, whose, which, that, why, where và when. Bạn chỉ việc xác định MĐQH của bạn là xác định hay không xác định, sau đó là xác định xem đại từ quan hệ cần dùng và ghép vào cấu trúc mệnh đề quan hệ như trên, ví dụ cụ thể về cấu trúc mệnh đề quan hệ của từng đại từ quan hệ trong tiếng Anh như sau:

1. Who

Làm chủ từ trong MĐQH và thay thế cho danh từ chỉ về người, như vậy cấu trúc mệnh đề quan hệ của đại từ who sẽ được viết như sau

….. N (person) + WHO + V + O

2. Whom

Làm túc từ cho động từ trong MĐQH và thay thế cho danh từ chỉ người.

Tương tự như Who, cấu trúc mệnh đề quan hệ của đại từ Whom như sau:

…..N (person) + WHOM + S + V

Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.

cau-truc-menh-de-quan-he
Cấu trúc các đại từ quan hệ

3. Which

Làm chủ từ hoặc túc từ trong MĐQH và thay thế cho danh từ chỉ vật

Cấu trúc: ….N (thing) + WHICH + V + O

hoặc ….N (thing) + WHICH + S + V

4. That

Có thể thay thế cho vị trí của who, whom và which trong MĐQH xác định.

 • Những trường hợp thường dùng “that”:
 • Khi đứng sau những hình thức so sánh nhất.
 • Khi đứng sau các từ: only, the first, hay the last.
 • Khi danh từ đứng trước bao gồm cả người và vật.
 • Khi đứng sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.
 • Những trường hợp không dùng that:
 • Trong MĐQH không xác định được.
 • Đứng sau giới từ.

5. Whose

Dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức thêm s.

Cấu trúc: …..N (person hoặc thing) + WHOSE + N + V

6. Why

Mở đầu cho MĐQH chỉ về lý do, thường thay cho cụm for the reason hoặc for that reason.

Cấu trúc: …..N (reason) + WHY + S + V

7. Where

Thay thế từ chỉ về nơi chốn, thường thay cho there.

Cấu trúc: ….N (place) + WHERE + S + V

Lưu ý: WHERE = ON / IN / AT + WHICH

8. When

Thay thế từ chỉ về thời gian, thường thay cho từ then.

Cấu trúc: ….N (time) + WHEN + S + V

Lưu ý: WHEN = ON / IN / AT + WHICH

Cách dùng các đại từ quan hệ trong tiếng Anh

1. Cách dùng đại từ quan hệ với dấu câu

Ta dùng dấu phẩy “,” khi danh từ đứng trước các đại từ quan hệ who, which, whom… là:

 • Danh từ riêng và tên riêng

Ho Chi Minh City, which ….

Joliet, who is …

 • Có this, that, these hoặc those đứng trước danh từ:

This pen, which….

 • Có sở hữu đứng trước danh từ:

My father, who is ….

 • Là vật duy nhất mà ai cũng biết: sea (biển), sun (mặt trời), moon (mặt trăng)

The sea, which …

cach-dung-menh-de-quan-he
Cách dùng các đại từ quan hệ

Cách dùng dấu phẩy khi đại từ quan hệ trong tiếng Anh

 • Trường hợp MĐQH ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề.

Ví dụ: My mother, who is a cook, cooks very well

 • Nếu MĐQH ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề còn cuối mệnh đề thì dùng dấu chấm

Ví dụ: This is my mother, who is a cook.

Cách dùng hay lược bỏ đại từ quan hệ trong tiếng Anh Who, Which, Whom…

Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy hoặc không có giới từ (whose không được bỏ).

Ví dụ: This is the book which I buy.

Trong câu trên, ta thấy which là đại từ (chủ từ là I, động từ là buy), phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi thành “This is the book I buy”.

Còn trong câu: This is my book, which I bought 2 years ago.

Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ đại từ quan hệ trong tiếng Anh được.

Hoặc: This is the house in which I live.

Trong câu này, trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which được.

Cách dùng đại từ quan hệ trong tiếng Anh That

Không được dùng That khi phía trước đại từ quan hệ có dấu phẩy hoặc giới từ.

Ví dụ: This is my book, that I bought 2 years ago.

Câu này sai vì phía trước có dấu phẩy – ta phải dùng which.

Ví dụ: This is the house in that I live.

Câu này cũng sai vì phía trước có giới từ in – phải dùng which.

Cách dùng đại từ quan hệ trong tiếng Anh bắt buộc

Ta phải dùng That khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có người vừa có vật.

Ví dụ: The man and his dog that….

That thay thế cho người và chó

Trên đây là bài viết về những mệnh đề trong tiếng Anh và cách sử dụng, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học tiếng Anh. Chúc các bạn học thật tốt!

menh-de-quan-he

>>Những cách làm bài tiếng anh viết lại câu

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh tại Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: