Những câu hỏi bằng tiếng Anh thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc

Khi đi phỏng vấn xin việc, nhà tuyển dụng thường hỏi bạn những câu gì. Phỏng vấn bằng tiếng Việt đã khó, phỏng vấn bằng tiếng Anh lại càng khó hơn nếu như bạn không nắm được ý chính của câu hỏi. Dưới đây là những câu hỏi bằng tiếng Anh thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc mà bạn sẽ gặp phải đó.

Những câu hỏi bằng tiếng Anh thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc

Những câu hỏi bằng tiếng Anh thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc

Những câu hỏi bằng tiếng Anh thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc

– How would you describe yourself?: Bạn miêu tả bản thân mình như thế nào?

– Are you married?: Bạn lập gia đình chưa?

– How many children do you have?: Bạn có mấy con rồi?

– What are your strengths / weaknesses?: Điểm mạnh/yếu của bạn là gì?

– What do you do in your free time?: Bạn làm gì khi rảnh rỗi?

– Do you have any hobbies?: Bạn có sở thích nào không?

– What do you think makes you a good fit for our company?: Điều gì khiến bạn nghĩ mình phù hợp với công ty chúng tôi?

– What type of position do you think you are suited for ?: Bạn nghĩ loại vị trí công việc nào bạn thấy phù hợp?

– How do you know a bout the position we are employing?: Bạn hiểu vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng như thế nào?

– What aspects of the position are you most / least interested in?: Khía cạnh nào của vị trí công việc mà bạn thích/không thích nhất?

Những câu hỏi bằng tiếng Anh thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc

Học tiếng Anh qua các mẫu câu khi đi phỏng vấn xin việc

– How do you think you could develop this position?: Bạn nghĩ mình làm thế nào để phát triển vị trí này?

– What could you contribute to our company?: Bạn có thể đóng góp gì cho công ty chúng tôi?

– What do you think you gained by working in your last job?: Bạn nghĩ bạn nhận được điều gì ở công việc trước đó của mình?

– What were you responsible for?: Bạn đã từng chịu trách nhiệm trong việc gì?

– What do you think of your boss?: Bạn nghĩ gì về sếp của bạn?

– Why do you want to leave your present job?: Sao bạn muốn bỏ công việc hiện tại?

– What are your short-term/long-term goals?: Mục tiêu ngắn hạn/dài hạn của bạn là gì?

– Do you manage your time well? How?: Bạn quản lý thời gian của mình có tốt không? Như thế nào?

– The job that you are applying for and your current job has some different things, how do you manage it?: Công việc bạn đang dự tuyển và công việc hiện nay của bạn có một số điều khác biệt, bạn xoay sở nó thế nào?

– Do you work well under pressure? Bạn có làm việc tốt khi có áp lực không?

Đây là những câu hỏi mà nhà phỏng vấn thường hay hỏi bạn trong quá trình đi phỏng vấn xin việc. Bạn đọc qua một lượt các câu hỏi mà chúng tôi giới thiệu ở trên để nắm được những ý chính cũng như đưa ra câu trả lời cho bản thân nhé. Việc sử dụng thành thạo tiếng Anh như thế nào đều được thể hiện qua hệ thống câu hỏi của nhà tuyển dụng, vì thế hãy tự tin thể hiện bản thân mình nhé.

Những câu hỏi bằng tiếng Anh thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc
Rate this post