Articles Posted in the " Ngữ pháp về thì " Category

  • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

    Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous) trong ngữ pháp tiếng anh được dùng như thế nào? Thì tương lai đơn Những cấu trúc thường được dùng trong tiếng Anh Những cấu trúc tiếng Anh thường gặp nhất Cấu trúc – Khẳng định: S + had + been + verb + ing Ví […]


  • Thì quá khứ hoàn thành

    Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) tương đối khó. Cùng tìm hiểu cách sử dụng thì này trong ngữ pháp tiếng anh ở bài viết dưới đây để làm bài tập tốt hơn nhé! Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Thì tương lai đơn Những cấu trúc thường được dùng trong tiếng […]