Ngữ pháp tiếng Anh về đại từ quan hệ

Đại từ quan hệ sử dụng như thế nào trong ngữ pháp tiếng Anh. Các từ nào được xem là đại từ quan hệ. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về đại từ quan hệ cũng như cách sử dụng của từng từ trong mỗi tình huống cụ thể.

Ngữ pháp tiếng Anh về đại từ quan hệ

Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tìm thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau:

– When? – Time => Hỏi thông tin về thời gian

– Where? – Place => Hỏi thông tin về nơi chốn

– Who? – Person => Hỏi thông tin về người

– Why? – Reason => Hỏi lý do

– How? – Manner => Hỏi cách thức, phương thức

– What? – Object / Idea / Action =>Hỏi về vật / ý kiến / hành động

ngu-phap-tieng-anh-ve-dai-tu-quan-he

Các từ khác cũng có thể được sử dụng để hỏi các thông tin cụ thể:

– Which (one)? – Choice of alternatives => Hỏi thông tin về sự lựa chọn

– Whose? – Possession => Hỏi thông tin về sở hữu

– Whom? – Person (objective formal) => Hỏi về người (ở dạng tân ngữ)

– How much? – Price, amount (non-count) => Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)

– How many? – Quantity (count) => Hỏi về lượng (đếm được)

– How long? – Duration => Hỏi về thời gian

– How often? – Frequency => Hỏi về mức độ thường xuyên

– How far? – Distance => Hỏi về khoảng cách

– What kind (of)?- Description => Yêu cầu mô tả thông tin

Đây là cách sử dụng chi tiết của từng đại từ quan hệ trong tiếng Anh. Để ghi nhớ cách sử dụng này, các bạn nên học tiếng Anh và luyện tập thường xuyên qua các bài tập cụ thể. Tham khảo các bài viết tiếp theo để cùng luyện tập nhé.

Ngữ pháp tiếng Anh về đại từ quan hệ
4.5 (90%) 2 votes