Ngữ pháp tiếng Anh Must lớp 6 unit 5

Nội dung học ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 unit 5 với động từ khuyết thiếu Must sau đây sẽ giúp các em học sinh nắm được những nội dung ngữ pháp giúp học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Ngữ pháp tiếng Anh Must lớp 6 unit 5

must – is an order      
I/you Must I/you mustn’t
he/she/it Must he/she/it mustn’t
you/we/they Must you/we/they mustn’t

 

Ngữ pháp tiếng Anh Must lớp 6 unit 5
4.5 (90%) 2 votes