Mạo từ trong tiếng anh- Cách sử dụng và những lỗi thường gặp

0
2670
tim-hieu-mao-tu-trong-tieng-anh

Tìm hiểu về mạo từ trong tiếng anh

Mạo từ trong tiếng anh là những từ rất hay thường gặp. Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về mạo từ là gì, có bao nhiêu loại mạo từ và cách dùng mạo từ trong tiếng anh như thế nào? Đầu tiên hãy tìm hiểu xem mạo từ là gì nhé!

Mạo từ là gì?

tim-hieu-mao-tu-trong-tieng-anh

Mạo từ là gì?

Mạo từ là những từ đứng trước danh từ với mục đích giúp người nghe, người đọc biết rằng đang nói đến một đối tượng xác định hay không xác định. Là một bộ phận của tính từ nhằm để bổ sung ý nghĩa cho danh từ.

Phân loại mạo từ

phan-loai-mao-tu-trong-tieng-anh

Mạo từ “a/an” và mạo từ “the” trong tiếng anh

Mạo từ tiếng anh bao gồm hai loại sau:

– Mạo từ xác định ( The) dùng để chỉ đối tượng xác định.

Ex: The internet, the teacher, the sun…

– Mạo từ bất định( A/AN) dùng để nói đến một đối tượng không xác định.

Ex: I live in a house near a bank.

  I have an apple

Note: Dùng “ an” trước những danh từ bắt đầu bằng các nguyên âm sau: e, u, o, ai.

Ex; an orange, an apple, an hour…

A sẽ đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm

Ex: a pen, a house…

Vị trí của mạo từ

vi-tri-cua-mao-tu-trong-tieng-anh

Tìm hiểu vị trí của mạo từ trong tiếng anh

Đứng trước một danh từ

Ex: I have a pencil

  I watched a good movie. I really love the movie.

Đứng trước tính từ để bổ nghĩa cho danh từ phía sau

Ex: I have a black pen.

She has a good friend.

Sự khác biệt trong cách dùng mạo từ trong tiếng anh( a/ an và the)

* A/ an dùng cho danh từ không xác định, số ít, được nhắc đến lần đầu tiên.

Ex: He is a famous person.

* The dùng cho danh từ xác định, được nhắc đến lần thứ hai.

Ex: The whale is in danger of becoming extinct.

Có thể thấy đây là sự khác biệt lớn nhất của a/an và the. Khi bạn muốn dùng mạo từ “ the” trong câu thì bạn phải chắc chắn là người nói chuyện với bạn biết được sự việc bạn đang nói là gì, còn nếu không bạn phải dùng a/ an.

* Trái với a/an chỉ dùng cho danh từ số ít thì “the” có thể dùng ở số ít cả số nhiều.

– The+ N số ít:

The student is studying English.

– The+ N số nhiều:

The students are studying English.

Cách dùng đặc biệt của mạo từ trong tiếng anh riêng với mạo từ “ the”

mao-tu-the-la-mot-mao-tu-trong-tieng-anh

Cách dùng mạo từ “the” trong tiếng anh

The dùng với vật được xem là thứ duy nhất:

Ex: The sun, The earth, the moon.

Note: Không dùng the trước những danh từ chỉ chòm sao mặc dù chòm sao cũng là duy nhất.

The dùng với đất nước có nhiều bang hoặc vùng lãnh thổ:

Ex:  The United states, the United Kingdom, The Philippines.

Mạo từ “The” thường đứng trước tên các con sông, ngọn núi ở dạng số nhiều.

Ex: The Atlantic Ocean.

The sẽ đứng trước các dụng cụ âm nhạc.

Ex: The piano, the guitar.

Mạo từ “The” dùng trước tính từ khi nói về 1 nhóm người:

Ex: The poor, the rich.

Khi muốn nói về một dòng tộc, gia tộc thì cũng phải dùng the trước đó:

Ex: The Trans. The Nguyens, The Les.

The còn đi trước các buổi trong ngày:

Ex: In the morning, in the afternoon, in the evening.

Một số lỗi phổ biến khi sử dụng mạo từ

Sử dụng sai a/an/the

Ex: I have a short hair.(Sai)

I have short hair( đúng).

Lạm dụng sử dụng từ “the”

Thường gặp trong trường hợp khi bắt đầu nói về một vật gì đó, nhưng bạn vẫn chưa biết nên nói gì thì theo phản xạ bạn sẽ dùng “the”.

Ex: The culture of Vietnam( Sai).

Lạm dụng a/ an

Ex: I have a dinner. ( Sai).

Một số mẫu bài tập về mạo từ

bai-tap-mao-tu-trong-tieng-anh

Bài tập về mạo từ 1: Chọn đáp án đúng (“x” có nghĩa là không cần mạo từ)

 1. They are looking for _______ place to spend ________ night.
 2. a/the               B. the/the C. a/a              D. the/a
 3. Please turn off ________ lights when you leave ________ class.
 4. the/a               B. a/a C. the/the       D. a/the
 5. They are looking for people with ________experience.
 6. x                  B. a C. an           D. the
 7. Would you pass her ________ salt, please?
 8. a                     B. x C. an     D. the
 9. Can you show her ________way to ________station?
 10. the/the                 B. a/a C. the/a       D. a/the

Bài tập về mạo từ 2: Điền mạo từ thích hợp “a/an/ the hoặc x (không cần mạo từ)” vào chỗ trống:

 1. There was ________knock on ________window. He opened it and found ________small dark man in ________blue overcoat and _______woolen cap.
 2. Lan said she was ________employee of ________gas company and had come to read ________meter.
 3. But she had ________suspicion that I wasn’t speaking ________truth because ________meter readers usually wear ________peaked caps.
 4. However, he took her to ________ meter, which is in ________dark corner under ________ stairs.
 5. She asked if I had ________ torch; I said he disliked torches and always read ________ meters by ________light of ________match.

Bài tập về mạo từ 3: Điền “a/an/the hoặc x (không cần mạo từ)”” vào chỗ trống

 1. Are Henry and Anna ________couple? ~

No, they aren’t ________couple. They are ________brother and ________sister.

 1. ________fog was so thick that I couldn’t see ________ side of ________road. I followed ________car in front of me and hoped that I was going ________right way.
 2. She can’t remember ________exact date of ________storm, but she know it was on ________Sunday because everybody was at ________church. On ________Tuesday ________post didn’t come because ________roads were blocked by ________fallen

trees.

 1. John thinks that this is quite ________ cheap restaurant.

Đáp án bài tập về mạo từ

Bài tập về mạo từ 1:

 1. A
 2. C
 3. A
 4. D
 5. A

Bài tập về mạo từ 2:

 1.  a/ the/ a/ a/ a
 2.  an/ the/ the                     
 3.  a/ the/ x/ x
 4.  The/ the/ the
 5.  a/ x/ the/ a

Bài tập về mạo từ 3:

 1. x/ x/ x/ x
 2. 2. The/ the/ the/ the/ the
 3. The/ the/ x/ the/ x/ the/ x/ x
 4. a

Mạo từ trong tiếng anh đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc câu cũng như trong ý nghĩa của đoạn hội thoại trong giao tiếp. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu và khắc phục những điểm đã được lưu ý nhé!

mao-tu-trong-tieng-anh

>> Phương pháp ghi nhớ đại từ phản thân trong tiếng anh

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh ở Phillipines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: