Articles Posted in the " Chưa được phân loại " Category

  • Chương trình học tiếng anh lớp 2 chuẩn của bộ giáo dục

    Chương trình học tiếng anh lớp 2 chuẩn của bộ giáo dục  Tiếng anh lớp 2 – Đất nước ngày càng phát triển thì trí tuệ của con người cũng phải không ngừng được cải tiến. Vừa qua bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức có một bước cải tiến mới là đưa […]


  • Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kỳ 2

    Tiếng anh lớp 5 ( học tiếng anh cho trẻ 10 tuổi ) đây là giai đoạn thực sự cần thiết cho trẻ em học tiếng anh. Theo nghiên cứu của các chuyên gia thì độ tuổi học tiếng anh tốt nhất là từ 20 tháng tuổi đến 8 tuổi. Ở độ tuổi này bọ […]