Hội thoại tình huống chủ đề ăn uống bằng tiếng anh trong khách sạn

0
5742
Hội thoại tình huống về gọi thức ăn trong khách sạn

Vì sao phải tìm hiểu hội thoại tình huống chủ đề ăn uống bằng tiếng anh trong khách sạn

Một trong những khó khăn khi đi du lịch chính là gọi thức ăn. Những câu thoại tiếng Anh trong bài hội thoại tình huống về gọi thức ăn trong khách sạn – tiếng Anh du lịch sau đây sẽ giúp các bạn có thêm những câu giao tiếp tiếng Anh hay và thú vị, giúp các bạn học giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.

Trong bài hội thoại tình huống này các bạn hãy cố gắng học theo những lời thoại nay để có được những kiến thức tiếng Anh mới cũng như có được những bài học tiếng Anh giao tiếp phù hợp nhất nhé!

Hội thoại tình huống về chủ đề ăn uống bằng tiếng anh trong khách sạn

M: Room service. Good afternoon! Can I help you?

Bộ phận dịch vụ phòng. Xin chào. Tôi có thể giúp gì được cho ông?

S: Good afternoon! My name is Smith. I’m in room 1206. I’d like to order two tune sandwiches and a large pot of coffee. And could you please bring it to my room as soon as possible?

Xin chào. Tên tôi là Smith. Tôi ở phòng 1206. Tôi muốn đặt hai bánh sandwitch có cá ngừ và một bình cà phê lớn. Và cô làm ơn mang chúng ngay lên phòng tôi khi có thể được không?

M:Yes, sir, no problem. So it’s two tuna sandwiches and a large pot of coffee.

Vâng, thưa ông, không sao. Vậy đây là hai bánh sandwich có cá ngừ và một bình cà phê lớn.

S:Yes, that’s right.

Vâng, đúng rồi.

M: Is that all, sir?

Chỉ có vậy thôi, thưa ông?

S: That’s it. Oh, wait a minute. You can forget the sugar and the cream. Just plain coffee will do. And please make it very strong.

Chỉ có vậy thôi. Ồ, hãy chờ một tí. Cô có thể không lấy đường và kem. Chỉ cà phê thôi. Và làm ơn pha cà phê đậm.

M:OK, no sugar, no cream, straight coffe and very black. I’ll bring them to you right away.

Được. Không đường, không kem, chỉ cà phê và rất đậm. Tôi sẽ mang lên cho ông ngay. (sau một vài phút).

S: (after a few minutes) Room services, may I come in.

Bộ phận dịch vụ phòng đây ạ, tôi có thể vào không?

S:Come on in.

Cứ vào đi.

M: Mr Smith?

Ông Smith phải không ạ?

S: Yes. Just put them on the table over there.

Vâng, hãy để chúng trên bàn đằng kia.

M:All right. Here are you tuna sandwiches, your mustard, your ketchup and your coffee. The sandwiches are 6 USD each and the coffee is 3.5 USD. That comes to 15.5 USD, plus 15% service. SO the total is 17.83 USD. Here is your bill.

Được. Đây là bánh sandwitch có cá ngừ, tương mù tạt, nước sốt cà chua nấm và cà phê của ông. Bánh sandwitch là 6 đô mỗi cái và cà phê là 3 đô 50 xu. Là 15 đô 50 xu cộng với 15% dịch vụ. Vậy tổng cộng là 17 đô 83 xu. Và đây là hóa đơn của ông

S: Thank you. Can I have it charged to my room, please?

Cảm ơn. Cô có thể tính vào tiền phòng của tôi không?

M: Certainly, sir. Would you sign here please? Thank you for using room service. Goodbye.

Chắc chắn, thưa ông. Ông làm ơn kí vào đây được chứ? Cám ơn ông đã dùng dịch vụ phòng. Tạm biệt.

Hãy học theo những câu thoại có sẵn này và áp dụng vào tiếng Anh giao tiếp của bạn để có được những cách nói tự nhiên nhất nhé. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!

chu-de-an-uong-bang-tieng-anh

>>>>Danh sách từ vựng về khách sạn mà bạn nên biết

========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh ở Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: