Học tiếng Anh giao tiếp chủ đề giao tiếp với sếp tây

Học tiếng Anh giao tiếp với sếp tây là một trong những cách học tiếng Anh thú vị mà các bạn cần phải nắm được. Những bạn đang học tiếng Anh và làm việc với sếp Tây chắc chắn sẽ cần tới những câu giao tiếp tiếng Anh này. Hãy cùng học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề thú vị này ngay sau đây nhé!

Câu tiếng Anh giao tiếp đề nghị tăng lương với sếp tây

Học tiếng Anh giao tiếp chủ đề giao tiếp với sếp tây 1

– I would love the opportunity to talk with you about my performance this year… I think I have grown a lot in my position … I believe I’m ready for more responsibility

=> Tôi rất muốn có cơ hội để thảo luận về biểu hiện trong công việc của tôi trong năm qua … tôi nghĩ mình đã tiến bộ hơn tại vị trí của mình … tôi tin rằng mình đã sẵn sang để được giao thêm những trọng trách khác.

Câu giao tiếp nói về công việc quá tải

– Yes: We could definitely get this done by … (realistic date)

=> Để đồng ý: Chúng tôi hoàn toàn có thể hoàn thành trước ngày … (một ngày cụ thể)

– Compromise: Or if we [had X conditions], we could meet the deadline/ we could achieve this

=> Để dàn xếp: Hay nếu như chúng tôi [hoàn thành một việc X], chúng tôi sẽ làm kịp/ chúng tôi sẽ làm được.

Câu giao tiếp tiếng Anh cần dùng khi bị đổ trách nhiệm

– Let’s get to the bottom of this/ Let’s resolve this.

=> Hãy cùng xem xét việc này tới cùng/ Hãy cùng giải quyết việc này.

– What can we do to make this/it right?

=> Vậy chúng tôi có thể làm gì để sửa chữa lại việc này?

– Leave it with me, and I’ll see what I can do

=> Để đó cho tôi, tôi sẽ xem mình có thể làm gì.

Học tiếng Anh giao tiếp chủ đề giao tiếp với sếp tây 2

Câu giao tiếp tiếng Anh khi được hỏi về vấn đề bạn không rõ

– I will find out right away

=> Tôi sẽ tìm ra cách.

– I will talk to [x] and let you know as soon as I find out.

=> Tôi sẽ trao đổi với [x] và thông báo lại khi nào tôi tìm ra cách.

– Here’s what I can tell you …

=> Hiện tại tôi biết những điều sau…

– I will need some time to think about that …

=> Tôi sẽ cần thêm một chút thời gian để xem xét việc đó…

Những câu tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề và chuyên ngành là những nội dung giúp các bạn học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Hãy chú ý để học tiếng Anh tốt nhất nhé!

 

Học tiếng Anh giao tiếp chủ đề giao tiếp với sếp tây
3 (60%) 1 vote