Bài tập về cách sử dụng prefer, would prefer và would rather

0
33275
Cách sử dụng prefer, would prefer và would rather

Bài tập về cách sử dụng prefer, would prefer và would rather có đáp án

Khi bạn muốn nói thích một cái gì đó, thay vì dùng like thì có thể dùng prefer, would rather hay would prefer. Vậy cách sử dụng prefer, would prefer và would rather như thế nào cho đúng?

Bài viết này sẽ giúp các bạn phân biệt được cách sử dụng của 3 từ này.

Cách sử dụng prefer

– Dùng khi muốn diễn tả sở thích hoặc thích điều gì đó hơn.

– Cấu trúc:

+ Prefer to (do)

+ Prefer – Ving

+ S + Prefer sth to sth (Thích cái gì hơn cái gì)

+ Prefer doing sht to doing sth = prefer to do sth rather than (do) sth

Ex:

+ I don’t like cities. I prefer to live in the country (hoặc I prefer living in the country.)

(Tôi không thích thành phố. Tôi thích sống ở nông thôn hơn)

+ I prefer this dress to the one you were wearing yesterday.

(Anh thích bộ quần áo này hơn chiếc bộ em đã mặc ngày hôm qua.)

+ I prefer flying to travelling by train.

(Tôi thích đi máy bay hơn là đi bằng xe lửa.)

+ Anh prefers to live in Haiphong city rather than (live) in Ha Noi .

(Anh thích sống ở thành phố Haiphong hơn là sống ở Ha Noi)

Cách sử dụng would prefer

– Dùng khi muốn nói tới điều mà mình muốn làm trong tình huống cụ thể nào đó.

– Cấu trúc:

+ Would prefer sth (+ or+sth)” (thích cái gì ‘hơn cái gì’)

+ Would prefer to do

Ex:

+ Would you prefer tea or coffee? – Coffee, please.

(Anh muốn uống trà hay cà phê vậy?” ” Cà phê.

+ Shall we go by train? – Well, I’d prefer to go by car.=> không nói ‘going’.

(Chúng ta đi xe lửa nhé? Ồ tôi thích đi xe hơi hơn.)

+ I’d prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema.

(Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim.)

Cách sử dụng would rather

– Cấu trúc

+ Would rather ‘do’ sth = would prefer ‘to do’ st.

+ Would rather do something than (do) something

+ Would rather you ‘did’ st: Dùng khi muốn người khác làm một điều gì đó.

Ex:

+ I’m tired. I’d rather not go out this evening, if you don’t mind.

(Tôi cảm thấy mệt. Tôi không muốn đi chơi tối nay, nếu anh không giận.)

+ I’d rather stay at home tonight than go to the cinema.

(Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim.)

+ “Shall I tell them or would you rather they didn’t know?”

(“Tôi sẽ nói với họ nhé hay là anh không muốn cho họ biết?”)

Bài tập prefer, would rather, would prefer kèm đáp án

I. Choose the correct option.

 1. She …………………. eat a salad than a hamburger.

would rather        prefer

2.They ……………….. dogs. They don’t like cats.

would rather        prefer

 1. I …………………. stay home today.

would rather        prefer

 1. We ………………….. watching basketball.

would rather        prefer

 1. Usually people ……………………. warm weather.

would rather       prefer

II. Choose the correct option.

 1. I…………………..buy the blue shirt.
 2. Why do you…………………..going out with Tom?
 3. I…………………..have the meeting at 6 pm.
 4. Normally, we…………………..going to the beach.
 5. I…………………..watch the football game.

III. Rewrite using would rather

 1. I would like you to go home now.

……………………………………………………………………………

 1. I would prefer to go in December rather than in May.

………………………………………………………………………………..

 1. I prefer starting early rather than leaving everything to the last minute.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. I prefer to walk rather than drive.

……………………………………………………………………………

 1. I want you to stay in a hostel rather than in a hotel.

……………………………………………………………………………

 1. I would like you to find a job.

……………………………………………………………………………

 1. He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

 1. They would like to build a new house instead of repairing the old one.

…………………………………………………………………………………………………………

 1. We would like you to go bed now.

……………………………………………………………………………

 1. We would like you to do the work yourself.

……………………………………………………………………………

 Đáp án

I

 1. would rather
 2. prefer
 3. would rather
 4. prefer
 5. prefer

II.

 1. would rather
 2. prefer
 3. would rather
 4. prefer
 5. would rather

III.

 1. I would rather you went home now.
 2. I would rather go in December than in May.
 3. I would rather start early than leave everything to the last minute.
 4. I would rather walk than drive.
 5. I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.
 6. I would rather you found a job.
 7. He would rather face the enemy than surrender.
 8. They would rather build a new house than repair the old one.
 9. We would rather you went to bed now.
 10. We would rather you did the work yourself.

Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ biết cách sử dụng prefer, would prefer và would rather và vận dụng vào làm bài tập tốt hơn. Chúc các bạn học ngữ pháp tiếng anh tốt nhất.

du-hoc-philippines

>>Du học tiếng Anh Philippines giúp bạn học nhanh gấp 300%. Tại sao vậy
========

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

Nếu bạn hoặc người thân, bạn bè có nhu cầu học tiếng Anh tại Philippines thì đừng quên giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại thông tin tại đây để được tư vấn: