Cách phát âm chữ M trong tiếng Anh

Chữ M đọc như thế nào, cách đặt lưỡi như thế nào, môi như thế nào. Chữ M có mấy cách đọc và làm thế nào để nhận biết được trong trường hợp nào thì học như thế nào.

  1. Cách đọc chữ M

Với âm /m/ chúng ta phải mím 2 môi để luồng không khí đi qua mũi chứ không phải miệng.

Cách phát âm chữ M trong tiếng Anh

Chữ M đọc như thế nào?

  1. Cách phát âm chữ M

Chữ M được phát âm là /m/ khi nó được viết là m, hoặc khi nó đứng trước b, n

– autumn /ˈɔːtəm/ (n) mùa thu

– charming /ˈtʃɑːmɪŋ/ (adj) đẹp, duyên dáng

– column /ˈkɑːləm/ (n) cột

– comb /koʊm/ (n) cái lược

– combine /kəmˈbaɪn/ (v) kết hợp

– comedy /ˈkɑːmədi/ (n) hài kịch

– family /ˈfæməli/ (n) gia đình

– hymn /hɪm/ (n) bài thánh ca

– imbue /ɪmˈbjuː/ (v) nhuộm

– immature /ɪməˈtʊr/ (adj) non nớt

– immigration /ɪmɪˈgreɪʃən/ (n) dân nhập cư

– maybe /ˈmeɪbi/ (adv) có thể

– mom /mɑːm/ (n) mẹ

– mommy /ˈmɑːmi/ (n) mẹ

– name /neɪm/ (n) tên

– remember /rɪˈmembər/ (v) nhớ

– small /smɑːl/ (adj) nhỏ

– summer /ˈsʌmər/ (n) mùa hè

– time /taɪm/ (n) thời gian

– tomorrow /təˈmɔːrəʊ/ (n) ngày mai

– yummy /ˈjʌmi/ (adj) ngon

Ngoại lệ

– mnemonic /nɪˈmɒnɪk/ (adj) thuộc về trí nhớ

Cách phát âm chữ M trong tiếng Anh 1

Luyện tập phát âm tiếng Anh hàng ngày

Nhưng điểm thú vị là khi M đứng trước các chữ B và N thì các chữ B và N hầu như không được phát âm, mà người ta chỉ phát âm chữ M. Ví dụ như Autumn, Comb, thì chữ N và B đều câm khi theo sau M. Chỉ khi chữ N và B là chữ cái bắt đầu của âm tiết mới thì N và B mới được phát âm rõ ràng dù đứng sau M.

  1. Học phát âm tiếng Anh ở đâu?

Bạn có thể luyện phát âm tiếng Anh trên các trang web, học online qua các kênh như BBC, English4u. Tại đây có video cụ thể hướng dẫn cách đọc kèm bài tập luyện tập giúp bạn nắm rõ lý thuyết và có cơ hội thực hành nhiều hơn.

Học phát âm tại English4u, bạn sẽ được trải nghiệm với một phần mềm chưa từng xuất hiện tại Việt Nam nói chung cũng như trong việc giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam nói riêng. Phần mềm cho phép người học thu âm lại 1 đoạn văn bản mẫu và chỉ ra cho người học chính xác đến từng ký tự hoặc từ mà người học phát âm đúng (có màu xanh) hoặc sai (có màu đỏ) so với đoạn văn bản mẫu. Với phần mềm này, người học được phép luyện tập khả năng phát âm cũng như có định hướng để khắc phục các lỗi phát âm của mình để phát âm chuẩn như người bản địa.

Truy cập vào English4u để có những trải nghiệm thú vị trong việc học phát âm tiếng Anh online nhé.

Cách phát âm chữ M trong tiếng Anh
Rate this post