Cách phát âm chữ F trong tiếng Anh

Chữ F trong tiếng Anh không phức tạp như chữ E. Hầu hết các trường hợp chữ F đều được phát âm là /f/. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số trường hợp ngoại lệ mà bạn nên nắm được để học phát âm tốt hơn.

Cách phát âm chữ F trong tiếng Anh

Học cách phát âm chữ F trong tiếng Anh

  1. F hoặc FF được phát âm là /f/

– affair /əˈfer/ (n) chuyện yêu đương

– effective /ɪˈfektɪv/ (adj) có hiệu quả

– fabulous /ˈfæbjʊləs/ (adj) tuyệt vời

– facebook /ˈfeɪsbʊk/ (n) tên một trang mạng xã hội

– factory /ˈfæktəri/ (n) nhà máy

– fiction /ˈfɪkʃən/ (n) điều hư cấu

– food /fuːd/ (n) lương thực

– offence /əˈfents/ (n) sự phạm tội

– staff /stæf/ (adj) nhân viên

– stiff /ˈstɪf/ (adj) cứng

  1. Chữ F được phát âm thành /v/ riêng với chữ OF

    Cách phát âm chữ F trong tiếng Anh 1
    Chữ F được phát âm như thế nào?

  2. Chữ PH được phát âm là /f/

– geography /dʒiˈɒgrəfi/ (n) địa lý

– hieroglyph /ˌhaɪərəˈglɪf/ (n) mật mã

– homophone /ˈhɑːməfəʊn/ (n) đồng âm

– pharmacy /ˈfɑːməsi/ (n) hiệu thuốc

– philosophy /fɪˈlɑːsəfi/ (n) triết học

– phone /fəʊn/ (n) điện thoại

– phonetics /fəʊˈnetɪks/ (n) ngữ âm học

– photocopy /ˈfəʊtəʊkɒpi/ (n) máy phôtô

Học phát âm chữ F qua English4u

Nếu muốn học phát âm tiếng Anh tốt thì bạn không nên bỏ qua trang web này. Đây là trang web học tiếng Anh online hàng đầu tại Việt Nam với phần mềm nhận diện phát âm hiện đại Izy Speak.

Bạn chỉ cần truy cập trang web và theo dõi các video dạy phát âm, sau đó thực hành luyện tập. Với phần mềm thu âm và nhận diện giọng nói cho kết quả chính xác đến từng chữ cái sẽ giúp bạn luyện phát âm tiếng Anh tốt hơn.

Hãy truy cập vào English4u để khám phá nhiều bài học thú vị khác nữa nhé.

Cách phát âm chữ F trong tiếng Anh
1 (20%) 1 vote