Cách phát âm chữ C trong tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

0
1796
Cách phát âm chữ C trong tiếng Anh

Cách phát âm chữ C trong tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Không giống chưa chữ A hay B, chữ C trong tiếng Anh khá phức tạp khi phát âm. Có khi C đọc là /k/, có khi đọc là /s/. Vậy trường hợp nào thì chữ C sẽ có cách phát âm khác nhau.

Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Chữ C thường được phát âm là /k/

– cacao /kəˈkaʊ/ (n) ca cao

– cactus /ˈkæktəs/ (n) cây xương rồng

– classical /ˈklæsɪkəl/ (n) cổ điển

– coach /kəʊtʃ/ (n) xe khách

– cream /kriːm/ (n) kem

– drastic /ˈdræstɪk/ (adj) mạnh mẽ, quyết liệt

Chữ C được phát âm là /s/

– announce /əˈnaʊnts/ (v) thông báo

– cider /ˈsaɪdər/ (n) rượu táo

– cinema /ˈsɪnəmə / (n) rạp chiếu phim

– criticize /ˈkrɪtɪsaɪz/ (v) phê bình

– cyclical / ˈsɪklɪkəl/ (n) theo chu kỳ

– cyclone /ˈsaɪkləʊn/ (n) gió xoáy

– excise /ˈeksaɪz/ (n) thuế

– exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ (adj) hứng thú

– exercise /ˈeksəsaɪz/ (n) sự tập luyện

– fancy /ˈfæntsi/ (v) tưởng tượng

– importance /ɪmˈpɔːrtənts/ (n) sự quan trọng

– introduce /ˌɪntrəˈduːs/ (v) sản xuất

– juicy /ˈdʒuːsi/ (adj) có nhiều nước

– policy /ˈpɑːləsi/ (n) chính sách

– racehorse /ˈreɪshɔːs/ (n) ngựa đua

Chữ C được phát âm là /ʃ/

– commercial /kəˈmɜːʃəl/ (adj) thuộc về thương mại

– delicious /dɪˈlɪʃəs/ (adj) ngon

– especially /ɪˈspeʃəli/ (adv) nhất là

– official /əˈfɪʃəl/ (adj) chính thức

– precious /ˈpreʃəs/ (adj) quý giá

– provincial /prəˈvɪntʃəl/ (n) người tỉnh lẻ

– social /ˈsəʊʃəl/ (adj) thuộc xã hội

– spacious /ˈspeɪʃəs/ (adj) rộng rãi

– special /ˈspeʃəl/ (adj) đặc biệt

– suspicious /səˈspɪʃəs/ (adj) nghi ngờ

Chữ C được phát âm là /k/

– brick /brɪk/ (n) viên gạch

– chicken /ˈtʃɪkɪn/ (n) con gà

– pick /pɪk/ (v) lấy ra, chọn ra

– sick /ˈsɪk/ (a) ốm

– soundtrack /ˈsaʊndtræk/ (n) bản nhạc phim

– stick /stɪk/ (n) cái gậy

– thick /θɪk/ (adj) dày, đậm

– truck /trʌk/ (n) xe tải

Bạn có thể tìm hiểu cách đọc chữ C trên trang tienganh247 nữa nhé. Với video hướng dẫn chi tiết về cách đọc, cách mở miệng, cách đặt lưỡi như thế nào để đọc đúng.

Ngoài ra còn có bài tập cho bạn thực hành và phần luyện đọc tự do bằng cách thu âm, nhận dạng giọng nói. Với ứng dụng này bạn có thể học phát âm tiếng Anh online ở mọi lúc mọi nơi.

Cach-phat-am-chu-c-trong-tieng-Anh

>> Nắm ngay cách phát âm d chuẩn ngữ pháp nhất

Khám phá phương pháp học tiếng Anh online được 500.000 học viên Nhật Hàn lựa chọn mỗi năm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here