Cách giản lược mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh có tác dụng giúp câu văn dài hơn và làm rõ nghĩa, giúp người đọc dễ hiểu hơn. Tuy nhiên với những mệnh đề quan hệ, bạn có thể giản lược, như vậy câu văn sẽ ngắn hơn mà vẫn không làm đổi nghĩa. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tới các bạn một số cách giản lược mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn luyện và tự học tiếng Anh tốt hơn.

Cách giản lược mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Giản lược mệnh đề quan hệ nhưng không thay đổi nghĩa

  1. Mệnh đề quan hệ chứa động từ V-ing

Mệnh đề quan hệ V-ing thường là mệnh đề ở dạng chủ động. Vì vậy bạn có thể bỏ đại từu quan hệ và trợ động từ /động từ to be.

Ex:

– The man who is talking to Tom is a teacher. (Người đàn ông mà đang nói chuyện với Tôm là một giáo viên.)

Giản lược thành: The man talking to Tom is a teacher.

– The teacher gave a gift for a boy who worked hard. (Thầy giáo tặng một món quà cho cậu bé học hành chăm chỉ.)

Giản lược thành: The teacher gave a gift for a boy working hard.

  1. Mệnh đề quan hệ có chứa động từ quá khứ phân từ 2

Mệnh đề này thường ở dạng bị động. Vì vậy có thể bỏ đại từu quan hệ và trợ động từ/động từ tobe.

Ex:

– The novel which is written by Ms B is interesting. (Cuốn tiểu thuyết được viết bởi Cô B rất thú vị.)

Giản lược thành: The novel written by Ms B is interesting

Cách giản lược mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh 1

Có nhiều mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

  1. Mệnh đề quan hệ chứa động từ nguyên thể

Mệnh đề chứa động từ nguyên thể có thể bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ/to be, và động từ được chuyển thành dạng nguyên thể

Ex:

– He is the only man who can do it well. (Anh ấy là người duy nhất có thể làm nó tốt.)

Giản lược thành: He is the only man to do it well.

  1. Bỏ đại từ quan hệ và tobe trước một giới từ

Ex:

– The book that is on the table is very expensive. (Cuốn sách ở trên bàn rất đắt.)

Giản lược thành: The book on the table is very expensive.

  1. Mệnh đề quan hệ có chứa “to be” và tính từ

Với trường hợp này, bỏ đi đại từ quan hệ và ”to be”

Ex:

– The boy, who is very clever and kind is my son. (Cậu bé mà rất thông minh và tốt bụng là con trai của tôi.)

Giản lược thành: The boy, clever and kind is my son.

Nắm rõ cách sử dụng cũng như rút gọn mệnh đề để tránh nhầm lẫn khi làm bài tập nhé các bạn. Chúc các bạn học tốt ngữ pháp tiếng anh online

Cách giản lược mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Rate this post