Quy tắc đánh trọng âm tiếng anh đầy đủ khi phát âm

0
1176
Các quy tắc nhấn trọng âm

Quy tắc đánh trọng âm tiếng anh đầy đủ khi phát âm bạn cần nắm

Nắm rõ quy tắc trọng âm sẽ giúp bạn nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh, dưới đây là 5 quy tắc đánh trọng âm tiếng anh đầy đủ mà bạn có thể tham khảo nhé.

Phát âm đúng chưa đủ mà còn phải phát âm hay. Vậy để phát âm hay thì bạn phải chú ý đến trọng âm. Mỗi từ trong tiếng Anh có trọng âm khác nhau, quy tắc nhấn trọng âm khi học phát âm tiếng Anh cũng khác nhau.

Quy tắc đánh trọng âm tiếng anh đầy đủ

Quy tắc 1:

– Thường trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất với danh từ và tính từ có 2 âm tiết.

Ex:

Danh từ: PREsent, EXport, CHIna, TAble

Tính từ: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy

– Đối với động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ex: ENter, TRAvel, Open…

– Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu. Ví dụ: FOllow, BOrrow…

– Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm. Ví dụ: PAradise, EXercise

Quy tắc 2:

– Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Ví dụ: to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN

– Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đó nhận trọng âm. Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE…

– Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm. Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter…

Quy tắc 3:

– Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên: Những từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên.

– Những từ có tận cùng là : -cy, -ty, -phy, -gy, -al, ta nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 3 từ cuối lên. Ví dụ: deMOcracy, phoTOgraphy, geOlogy, CRItical

Học tiếng Anh tốt hơn nhờ nắm rõ quy tắc đánh dấu trọng âm

Quy tắc 4:

– Các từ tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên:

Ví dụ: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy

– Các từ tận cùng bằng –ical cũng có trọng âm rơi váo âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên.

Ví dụ: CRItical, geoLOgical

Quy tắc 5: Từ ghép (từ có 2 phần)

– Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse…

– Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned…

– Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW…

Kết luận

Trên đây là 5 quy tắc nhấn trọng âm khi học phát âm tiếng Anh mà bạn nên nhớ để luyện phát âm tốt hơn và chuẩn hơn

Ngoài ra không phải tất cả các quy tắc đều có thể áp dụng hoàn toàn vì vẫn có những trường hợp ngoại lệ, do đó bạn phải chú ý để tránh tình trạng nhầm lẫn trong khi sử dụng nhé.

du-hoc-philippines

>>Học tiếng Anh tại Philippines để phát âm chuẩn như người Mỹ

Dành ra 30 phút mỗi ngày để nói tiếng Anh lưu loát như người bản địa. Đăng ký ngay tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here