Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đơn giản trong công việc

Trong công việc, chúng ta thường phải giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên… Đây là những cơ hội tốt giúp bạn luyện và nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp cho bản thân mỗi ngày. Sau đây là những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đơn giản trong công việc mà bạn nên nắm được để sử dụng nhé.

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đơn giản trong công việc

Mẫu câu tiếng Anh khi nhận cuộc gọi

– Good morning! Beauty Spa, Lisa speaking. May I help you? (Xin chào! Đây là Beauty Spa, Lisa xin nghe. Tôi có thể giúp gì cô?)

– Good morning! I’d like to find a skin care pack in Beauty Spa. (Xin chào! Tôi muốn hỏi về gói chăm sóc da).

– Yes. Now, we have 3 packs for skin care with different prices. (Vâng. Hiện tại, chúng tôi có 3 gói chăm sóc da với các giá khác nhau).

cac-mau-cau-tieng-anh-giao-tiep-don-gian-trong-cong-viec

– Can you tell me details? (Cô có thể nói chi tiết hơn được không?)

– Of course. 3 packs include level 1: $500, level 2: $1000 and according to the requirement of customer. (Được ạ. 3 gói đó bao gồm 500 đô, 1000 đô và gói tùy theo yêu cầu của khách hàng).

– Well, it’s quite expensive! (Chà, nó khá đắt nhỉ!)

– Don’t worry! We are running a discount program up to 70% depending each pack. (Đừng lo lắng! Chúng tôi đang chạy chương trình giảm giá lên đến 70% với mỗi gói).

– Really? (Thật à?)

– Yes. Please visit our website: www.beautyspa.vn or visit directly at 125, Nguyen Khanh Toan street. (Vâng.Vui lòng ghé thăm website của chúng tôi www.beautyspa.vn hoặc ghé thăm trực tiếp tại địa chỉ 125 Nguyễn Khánh Toàn).

– Thank you! (Cảm ơn cô!)

– You’re welcome! We look forward to serving you. (Không có gì. Chúng tôi mong chờ được phục vụ cô).

Mẫu câu trò chuyện với đồng nghiệp

– Hello, how are you today? (Xin chào, hôm nay cô thế nào?)

– I’m fine, and you? (Tôi ổn, còn anh?)

– So so. Where is Jane? (Thường thôi. Jane đâu?)

– He’s with a customer at the moment. (Anh ấy đang đi với khách hàng).

– Huhmm…(Huhmm…).

– What’s up? (Có chuyện gì thế?)

– He has an appointment with director this morning (Anh ấy có một cuộc họp với sếp sáng nay).

– Did you announce to him? (Cô đã thông báo cho anh ấy chưa?)

– Yes.I did (Tôi đã thông báo).

– Maybe he is in emergency situation? (Có thể anh ấy có việc gấp chẳng hạn?)

– I’m not sure…(Tôi không chắc lắm…)

cac-mau-cau-tieng-anh-giao-tiep-don-gian-trong-cong-viec

Mẫu câu tiếng Anh xin nghỉ việc

– May I come in? (Tôi có thể vào không ạ?)

– Come in, please. Can I help you? (Xin mời vào. Tôi có thể giúp gì cô?)

– Mr. David, I’d like to talk to you now. (Anh David, Tôi muốn nói chuyện với anh bây giờ).

– OK. (OK).

– I’ve made a tough decision. Here’s my resignation. (Tôi đã có một quyết định khó khăn. Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi).

– Can you tell me the reason why? (Cô có thể nói cho tôi lý do tại sao?)

– I’ve been trying, but I don’t think I’m up to this job. (Tôi đã cố gắng nhưng tôi nghĩ mình không phù hợp với công việc này).

– Really? When do you start off? (Vậy ư? Khi nào cô bắt đầu nghỉ?)

– December 15th. (Ngày 15 tháng 12).

– OK. Let’s me consider carefully (OK.Để tôi xem xét kỹ lưỡng xem)

– I look forward you to accepting my offer. Thank you so much! (Tôi mong chờ anh sẽ chấp nhận đề nghị của tôi. Cảm ơn anh rất nhiều!)

Hi vọng những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong công việc này sẽ giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn, nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như hỗ trợ vào công việc ngày càng hiệu quả.

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp đơn giản trong công việc
5 (100%) 1 vote