Các cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh

Trong câu này đáng lẽ ra bạn phải sử dụng hear nhưng bạn lại dùng listen và ngược lại. Vậy làm thế nào để sử dụng các từ này theo từng văn cảnh. Dưới đây là một số cặp từ dễ nhầm lẫn trong khi học tiếng Anh mà bạn nên chú ý.

Các cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh

Cặp từ nào dễ nhầm trong tiếng Anh

  1. Hear và Listen

– To hear (v) /hiə/: to be aware of sounds with your ears = là nghe thấy những tiếng động đến tai dù không chủ đích lắng nghe.

Ex: They hear a strange noise in the middle of the night (Họ nghe thấy tiếng động lạ lúc nửa đêm).

– To listen (v) /ˈlɪsn/: o pay attention to somebody/something that you can hear = dùng để miêu tả việc lắng nghe, tập trung chú ý tới tiếng động đang diễn ra.

Ex: I listen to my new music CD (Tôi nghe đĩa nhạc mới).

Như vậy, chúng ta dùng hear khi là hành động không chủ đích.

Còn listen là lắng nghe có chủ đích.

  1. Look for, Search và Find

– To look for (v) /luk fɔ:/ được dùng với nghĩa là tìm kiếm ai hoặc thứ gì đó, nhưng chưa tìm thấy.

Ex: I’m looking for a job (Tôi đang tìm việc làm).

– To search /sə:t∫/ đồng nghĩa và có cách dùng tương tự với look for nhưng thường được đề cập kèm với vị trí hoặc không gian cụ thể (không bắt buộc).

Ex: I am searching my location.

– To find /faɪnd/ là đã tìm thấy thứ mình muốn (kết thúc quá trình tìm kiếm).

Ex: I have found a job (Tôi đã tìm được một công việc).

  1. Injure và Wound

– To injure /in’dӡә(r)/ là làm cho đối phương (hoặc bản thân) bị thương nhưng với tình trạng nhẹ, không đổ máu hoặc có nhưng chỉ là vết trầy xước.

Ex: He fell down from a tree and injured himself (Anh ấy ngã khỏi cây và bị thương).

– To wound /wuːnd/ gây thương tích nặng hơn và có đổ máu cho đối phương (hoặc bản thân).

Ex: He wounded me with a knife (Hắn lấy dao đâm tôi bị thương).

Các cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh 1

Sử dụng từ đúng theo hoàn cảnh

  1. Deal with và Deal in

– To deal with /di:l wið/ mang nghĩa buôn bán, giao dịch với ai.

Ex: My dad deals with a farmer (Cha tôi buôn bán với một bác nông dân).

– To deal in /di:l in/ là kinh doanh mặt hàng nào đó.

Ex: The butcher deals in meat (Người làm hàng thịt buôn thịt).

  1. Sink và Drown

– To sink /sɪŋk/ mang nghĩa chìm và được áp dụng cho cả người, động vật và đồ vật. Ex: The Titanic sank on April 1912 (Con tàu Titanic chìm vào tháng 4/1912).

– To drown /draʊn/ có nghĩa chết đuối, chết chìm và chỉ được dùng khi nói về sinh vật.

Ex: He was drowned in a flood (Anh ấy chết đuối trong trận lũ).

Để nhớ cách sử dụng của mỗi từ, tốt nhất bạn nên đặt câu theo ngữ cảnh khác nhau. Việc học từ theo từng ngữ cảnh và chủ đề là phương pháp cải thiện từ vựng nhanh chóng đó. Hãy thử xem nhé, chúc các bạn học tốt ngữ pháp tiếng anh online.

Các cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh
Rate this post