5 lỗi ai cũng mắc phải khi học tiếng Anh

Bạn đang học tiếng Anh nhưng có những lỗi bạn thường xuyên mắc đi mắc lại. Đó là điều dễ hiểu. Bởi ngay cả những người sử dụng thành thạo tiếng Anh cũng có thể gặp những lỗi này. Vậy đó là những lỗi nào mà bạn cần chú ý trong quá trình học.

  1. Không xác định được động từ chính trong câu

Nhiều bạn khi viết câu không xác định được động từ chính trong câu dẫn đến tình trạng câu sai.

Ví dụ:

– She is a student. (1)

– Are you playing football? (2)

– He is play football well (3)

5 lỗi ai cũng mắc phải khi học tiếng Anh

Kinh nghiệm sửa lỗi trong tiếng Anh

Trong 3 câu trên, chỉ có câu (1) và (2) là đúng ngữ pháp, câu (3) sai ngữ pháp. Vì sao. Trong tiếng Anh, “are” – một dạng của “to be” đóng vai trò là động từ chính ở câu “She is a student” nhưng lại là trợ động từ trong “Are you playing football?” và “playing” mới là động từ chính của câu hỏi này.

Câu (3) sửa lại thành: He plays football well

– Vì vậy để tránh sự nhẫm lẫn này, bạn nên xác định nội dung của câu, động từ chính, dạng câu khẳng định, phủ định hay nghi vấn. Sau đó xác định những yếu tố bổ trợ khác của câu rồi mới hoàn thành câu.

  1. Chia sai thì của động từ

Ví dụ

+ I’m go downtown.

+ He was see his cousin.

Đây là cách viết sai. Cách viết đúng là:

+ I went downtown / I’m going downtown.

+ He saw his cousin / He was seeing his cousin.

– Trong tiếng Anh, động từ nguyên thể không đi cùng động từ to be. Vì vậy trước khi viết bạn nên xác định động từ chính, sau đó mới chia động từ theo chủ ngữ và ngữ cảnh cần viết. Lưu ý: “be”, “do”, “have” là những từ vừa có thể là động từ chính đứng một mình, vừa là trợ động từ.

5 lỗi ai cũng mắc phải khi học tiếng Anh 1

Xác định động từ chính khi viết câu

  1. Thiếu mạo từ

Trong tiếng Anh, nhiều câu nếu thiếu mạo từ sẽ không đúng. Đứng trước một danh từ xác định số lượng hay chỉ loại danh từ thường có mạo từ như: “A”, “an”, “the”. Đây cũng là cách viết giúp bạn thể hiện sự am hiểu và sử dụng thành thạo ngôn ngữ này.

Ví dụ

– You are a student.

– He is an engineer.

  1. Nhầm thể phủ định của câu

– Câu phủ định trong tiếng Anh phải có trợ động từ đi kèm.

+ He does not have money”.

+ Một cách khác để câu văn vẫn diễn đạt đúng nghĩa trên là “He has no money” nhưng đây vẫn là một câu khẳng định dù được dịch ra là “Anh ta không có tiền”.

  1. Từ vựng không phù hợp

Nhiều từ vựng trong tiếng Anh có nghĩa tương đương nhau nhưng cách sử dụng khác nhau tùy vào ngữ cảnh.

Ví dụ

+ “pack of fish” (đàn cá),

+ “swarm of bees” (đàn ong),

+ “herd of elephants” (đàn voi).

Vì vậy bạn cần học cách dùng từ theo ngữ cảnh, hoặc tham khảo Collocation để sử dụng từ vựng tiếng Anh chuẩn xác hơn.

5 lỗi ai cũng mắc phải khi học tiếng Anh
Rate this post