3 cặp từ trong tiếng Anh dễ nhầm lẫn nhất

0
18
3 cặp từ trong tiếng Anh dễ nhầm lẫn nhất

Trong tiếng Anh có những cặp từ đều là tính từ nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau và cách sử dụng cũng khác nhau. Dưới đây là 3 cặp từ trong tiếng Anh dễ nhầm lẫn nhất mà bạn phải lưu ý nhé.

 

Cặp từ Sensible và Sensitive

– Sensitive: Sử dụng với nghĩa thông dụng là nhạy cảm, sâu sắc, dễ bị tổn thương khi xúc phạm.

– Sensible là thực tại, hợp lý, có (hoặc hiển thị) cảm giác tốt hay một sự phán xét.

Ex:

– Sticking to a sensible diet plan ensures that the weight will stay off. (Duy trì một chế độ ăn uống hợp lý đảm bảo khối lượng sẽ được giữ nguyên).

– Children on drugs often leave clues, and sensible parents will investigate when their suspicions are aroused. (Trẻ em áp dụng chất kích thích thường để lại manh mối, và những cha mẹ nhạy cảm sẽ điều tra lúc cảm giác thấy nghi ngờ).

– An extremely sensitive person can have a severe reaction to the small amount of milk protein in a candy bar. (Một người cực kì mẫn cảm có thể có một phản ứng mạnh với lượng nhỏ protein sữa trong một thanh kẹo).

– Sensitive medical equipment requires an uninterrupted supply of power. (Thiết bị y tế nhạy cảm đòi hỏi một nguồn điện không bị gián đoạn).

Phân biệt cách sử dụng cặp từ Stationary và Stationery

– Stationary là tính từ, có nghĩa là dậm chân ở chỗ hoặc còn lại ở một nơi.

– Stationery là danh từ có nghĩa là đồ áp dụng để viết.

Ex:

– The law is stationary. The law is fixed. The law is a chariot wheel which binds us all regardless of conditions or place or time.

(Luật pháp ko thay đổi. pháp luật là cố định. luật pháp là một bánh ôtô buộc ràng chúng mình bất kể điều kiện hoặc địa điểm hoặc thời gian).

– In his suitcase I found a hodgepodge of hotel stationery, postcards, and transit maps.

(Trong túi xách của mình, tôi tìm thấy một đống đồ hội sở phẩm của khách sạn, bưu thiếp, và bản đồ chuyển).

 

Phân biệt cặp từ Seasonable và Seasonal

– Seasonable có nghĩa là thích hợp cho một mùa nhất định trong năm; diễn ra vào một thời điểm thích hợp.

– Seasonal có nghĩa là liên quan đến, phụ thuộc vào, hoặc nhiều đặc tính của một mùa nhất định trong năm

Ex:

– After enduring two years of severe drought, we are finally enjoying some seasonable weather this summer.

(Sau khi chịu chứa 2 năm hạn hán nghiêm trọng, chúng tôi cuối cùng đang được hưởng thời tiết thích hợp mùa hạ này).

– The old English song “John Barleycorn Must Die” describes the seasonal ritual of rendering grain into ale.

(Bài hát tiếng Anh cổ “John Barleycorn Must Die” mô tả lễ nghi theo mùa áp dụng ngũ cốc làm bia).

3 cặp từ trong tiếng Anh dễ nhầm lẫn nhất mà chúng tôi giới thiệu ở trên, các bạn nhớ note lại để luyện tập, tránh sử dụng sai nhé.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here