20 câu tiếng Anh giao tiếp cần biết khi đi du lịch nước ngoài

Tiếng Anh du lịch có rất nhiều những chủ điểm và những điều cần biết. 20 câu tiếng Anh giao tiếp cần biết khi đi du lịch nước ngoài sau đây sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức tiếng Anh quan trọng cho tiếng Anh du lịch.

20 câu tiếng Anh giao tiếp cần biết khi đi du lịch nước ngoài

Những mẫu câu tiếng Anh này hi vọng sẽ giúp các bạn có được những câu tiếng Anh quan trọng cho những chuyến du lịch của mình.

20 câu tiếng Anh giao tiếp cần biết khi đi du lịch nước ngoài 1

20 câu tiếng Anh giao tiếp cần biết khi đi du lịch nước ngoài

 1. Can you speak English?

=> Bạn có thể nói tiếng anh không?

 1. Where are you come from?
 2. My name is ….( Tên tôi là….).

Ex: My name is Linh ( Tên tôi là Linh).

 1. I’m glad to meet you

=> Tôi rất vui được gặp bạn.

 1. How long are you going to stay there?

=> Bạn dự định ở đây bao lâu?

 1. Could you show me the way to ……..,please?

=> Bạn có thể vui lòng chỉ tôi đến…., được không?.

Ex: Could you show me the way to the station, please?

(Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến nhà ga, được không?)

 1. Could you show me on a map how to get there?

=> Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ,làm thế nào để đón đó được chứ?

 1. Could you please take me to….?

=> Bạn có thể đưa tôi đến…. được không?

 1. Where can I find a bus?

=>  Tôi có thể tìm thấy xe bus ở đâu?

 1. Where can I get something to eat?

=> Tôi có thể tìm thấy đồ ăn ở đâu?

 1. Where is the restroom?

=> Xin cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?

20 câu tiếng Anh giao tiếp cần biết khi đi du lịch nước ngoài 2

 1. Could you speak more slowly?

=> Bạn có thể nói chậm một chút được không?

 1. Sorry, can you repeat what you just said?

=> Xin lỗi, bạn có thể nhắc lại cái bạn vừa nói không?

 1. Will you write that down for me?

=> Bạn có thể viết ra cho tôi không?

 1. How much does this cost?

=> Cái này giá bao nhiêu?

 1. Do you take credit cards ?

=> Bạn có nhận thẻ tín dụng không?

 1. I’ll take that

=> Tôi sẽ lấy cái này.

 1. I’m lost

=> Tôi bị lạc.

 1. I need your help

=> Tôi cần sự giúp đỡ của bạn.

 1. Please call the Vietnamese Embassy

=> Làm ơn gọi cho đại sứ quán Việt Nam.

Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hay sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những nội dung tiếp theo các bạn hãy chú ý theo dõi nhé!

20 câu tiếng Anh giao tiếp cần biết khi đi du lịch nước ngoài
Rate this post