Những mẫu câu cảm thán thường dùng trong tiếng Anh

Câu cảm thán thường được dùng trong các tình huống như vui mừng, buồn chán hay tức giận. Câu cảm thán trong tiếng Anh cũng vậy. Dưới đây là những mẫu câu cảm thán thường dùng trong tiếng Anh chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày đó.

Những mẫu câu cảm thán thường dùng trong tiếng Anh

Mẫu câu cảm thán trong tiếng Anh

Tổng hợp những mẫu câu cảm thán thường dùng trong tiếng Anh

Câu tiếng Anh dùng khi buồn chán

What nonsense: thật là vô nghĩa, vô ích, phí công sức

What a sad thing it is: đáng buồn thật.

What a pity: Đáng tiếc thật

Too bad: tệ quá

Oh, my dear: Ôi, trời ơi

Alas: Chao ôi

Ah, poor fellow: chao ôi, thật tội nghiệp

Câu tiếng Anh dùng khi tức giận

Shut up: Câm miệng

Scram: Cút

What a bore: Đáng ghét

Damn you: Đồ tồi

Gosh (Damn it/Dash it): Đáng chết, chết tiệt

Những mẫu câu cảm thán thường dùng trong tiếng Anh

Câu cảm thán dùng trong các trường hợp

Câu nói dùng khi vui vẻ

Well – done: làm tốt lắm

We are happy in deed: chúng tôi rất vui mừng

Thank God: cám ơn trời đất

Oh, that’s great: ồ, cừ thật.

Nothing could make me happier: không điều gì có thể làm tôi hạnh phúc hơn – vui quá

I have nothing more to desire: tôi vừa ý hết chỗ nói, rất hài lòng

How lucky: may mắn quá

Excellent: tuyệt quá

Awesome: tuyệt quá

Rất dễ nhớ và có thể áp dụng vào giao tiếp hàng ngày. Những đoạn hội thoại đơn giản với bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sử dụng những mẫu câu cảm thán và chúng tôi giới thiệu ở trên. Các bạn có thể lưu lại để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh cũng như luyện tập hàng ngày nhé.