Articles Posted in the " Ngữ Pháp Tiếng Anh " Category

  • Động từ khuyết thiếu

    Động từ khuyết thiếu (model verbs) trong ngữ pháp tiếng anh được sử dụng nhiều trong các cuộc thi như B1, Ielts, Toefl… Bạn có thể tham khảo bài viết này để hiểu rõ cách dùng, tránh mất điểm trong các cuộc thi. Thì quá khứ hoàn thành Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn […]