Danh Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh


  • Phân biệt customer và client

    Trong tiếng Anh có rất nhiều từ đồng nghĩa, tuy nhiên trong từng trường hợp thì mỗi từ sẽ có cách sử dụng khác nhau. Nếu nói đến khách hàng thì trong tiếng Anh […]  • Group và team có gì khác nhau?

    Group và team có nghĩa là đội, nhóm. Nhưng khi nào thì dùng group, khi nào thì dùng team. Những cặp từ đồng nghĩa như thế này thường khiến nhiều người học tiếng Anh […]