50 cụm động từ không thể thiếu khi học tiếng Anh

Trong tiếng Anh có những cụm động từ mà bạn thường gặp trong bài tập cũng như giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Dưới đây là 50 cụm động từ không thể thiếu khi học tiếng Anh, bạn nhớ lưu lại để học nhé.

50 cụm động từ không thể thiếu khi học tiếng Anh

Cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh

50 cụm động từ không thể thiếu khi học tiếng Anh

– Beat one’s self up = blame onself: tự trách mình (khi dùng, thay one’s self bằng myself, yourself, himself, herself…)

– Break down: bị hư

– Break in: đột nhập vào nhà

– Break up with sb: chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó

– Bring sth up: đề cập chuyện gì đó

– Bring sb up: nuôi nấng (con cái)

– Brush up on sth: ôn lại

– Call for sth: cần cái gì đó; Call for sb : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó

– Carry out: thực hiện (kế hoạch)

– Catch up with sb: theo kịpai đó

– Check in: làm thủ tục vào khách sạn

– Check out: làm thủ tục ra khách sạn

– Check sth out: tìm hiểu, khám phá cái gì đó

– Clean sth up: lau chùi

– Come across as: cóvẻ (chủ ngữ là người)

– Come off: tróc ra, sút ra

– Come up against sth: đối mặt với cái gì đó

– Come up with: nghĩ ra

– Cook up a story: bịa đặt ra 1 câu chuyện

– Cool down: làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật)

– Count on sb: tin cậy vào người nào đó

– Cut down on sth: cắt giảm cái gì đó

– Cut off: cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính

– Do away with sth: bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó

– Do without sth: chấp nhận không có cái gì đó

– Dress up: ăn mặc đẹp

– Drop by: ghé qua

– Drop sb off: thả ai xuống xe

End up: có kết cục = wind up

– Figure out: suy ra

– Find out: tìm ra

– Get along/get along with sb: hợp nhau/hợp với ai

50 cụm động từ không thể thiếu khi học tiếng Anh

Cụm từ đi với look trong tiếng Anh

– Get in: đi vào

– Get off: xuống xe

– Get on with sb: hòa hợp, thuận với ai đó

– Get out: cút ra ngoài

– Get rid of s.th: bỏ cái gì đó

– Get up: thức dậy

– Give up sth: từ bỏ cái gì đó

– Go around: đi vòng vòng

– Go down: giảm, đi xuống

– Go off: reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom)

– Go on: tiếp tục

– Go out: đi ra ngoài, đi chơi

– Go up: tăng, đi lên

– Grow up: lớn lên

– Help sb out: giúp đỡ ai đó

– Hold on: đợi tí

Đây cũng là những từ vựng tiếng Anh cơ bản sẽ giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn đó. Vì thế, hãy luyện tập hàng ngày để tạo thói quen học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi nhé.